Política local

L’ALCADABLE POPULAR , J.M.LÓPEZ, DEMANA QUE S’ACOMPLEIXI AMB EL COMPROMÍS ADQUIRIT AL PLE DE DESEMBRE DEL 2011 DE FER PÚBLICS ELS INGRESSOS QUE HAN TINGUT ELS REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA D’ADMINISTRACIONS

Al Ple de Desembre de 2011 es va aprovar una Proposta de Resolució presentada pel Grup Popular en que els regidors de l’Ajuntament amb dedicació exclusiva es comprometien a fer públics els seus ingressos... 


Aprobada la aportación extraordinaria para el Consorci Sanitari del Maresme

Aprobada la propuesta de resolución de la diputada del PP de Cataluña, Eva García, en la que se pide a la Generalitat programar el calendario de aportaciones extraordinarias destinadas a sanear la totalidad... 


El PP pretén ser “protagonista” del futur govern de Mataró

El PP engega motors i ja té la mirada fixada en les eleccions municipals. El portaveu i candidat popular, José Manuel López, es marca com a repte ser “protagonista” del futur govern de la ciutat....