21 noviembre, 2011

Sánchez-Camacho: “Els catalans han contribuït de manera decisiva a l’èxit del Partit Popular”Sánchez-Camacho: “Los catalanes han contribuido de manera decisiva al éxito del Partido Popular”
 

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha fet avui una valoració “extraordinàriament positiva” dels resultats del PPC: “Els catalans han contribuït de manera decisiva a l’èxit del Partit Popular”. En aquesta línea, ha explicat que “els vots al PP a Catalunya s’han vist incrementats en 105.000 vots, que suposen gairebé un 20% dels 552.000 vots en que ha incrementat els seus suports el Partit Popular en el conjunt d’Espanya”. Així, ha agraït el suport als més de 700.000 catalans que han votat al Partit Popular, incrementant el seus espai electoral en un 26,2%, i ha valorat molt positivament la recuperació de l’escó de Girona, “una anomalia democràtica que els gironins han canviat amb el seu suport al PP”.

Així mateix, Sánchez-Camacho ha assenyalat que “el PPC s’ha convertit en una força central consolidada a Catalunya, passant de 17 diputats de diferència amb el PSC a només 3 i de 1.080.000 vots de diferència a 204.000”. Segons la presidenta del PPC, “en l’escenari polític català, s’ha superat l’anomalia que s’havia produït en les darreres eleccions generals: l’hegemonia del PSC ha desaparegut i les relacions de distància percentual i en vots entre els tres grans partits catalans, que tenim representació a les quatre províncies catalanes, ha assolit ja la normalitat”. “Això  situa al PPC en la centralitat política catalana, com ja va passar en les darreres eleccions autonòmiques i municipals”, ha afegit.

Tanmateix, la presidenta del PPC ha afirmat que “aquests tres propers anys que resten fins a les properes eleccions autonòmiques  seran un repte molt important per al PPC, donat el nostre paper decisiu en la governabilitat catalana i com a interlocutors claus amb el govern d’Espanya, en els que ens volem consolidar com una força política responsable, al servei dels catalans i que demostra l’eficàcia de les seves propostes en matèria de creació d’ocupació i de recuperació econòmica”.

Per altra banda, la presidenta del PPC ha destacat que “encara que CiU hagi estat el partit més votat a Catalunya, les eleccions les ha guanyat el Partit Popular”. “Reconeixem el seu increment en vots i en escons, però CiU no ha assolit els seus objectius i no és determinant en la governabilitat d’Espanya, mentre que el Partit Popular si continua sent important en la governabilitat de Catalunya”, ha assenyalat.

Sánchez-Camacho ha demanat a la resta de formacions polítiques catalanes “que tinguin alçada de mires i que actuïn amb responsabilitat, generositat i lleialtat amb el nou Govern d’Espanya, com el Partit Popular de Catalunya l’està tenint amb el Govern de la Generalitat”. Per a la presidenta del PPC, “és important que Mariano Rajoy tingui els màxims suports de la resta de formacions polítiques, així com dels agents socials, per tal de poder portar a terme les reformes  fiscals, laborals i financeres que calen per començar a crear ocupació”. “El PPC, per la seva banda, seguirà actuant amb la mateixa responsabilitat a Catalunya, però també amb l’exigència que l’acció del Govern de CiU ha d’estar adreçada a crear ocupació i a recuperar l’economia”, ha afegit.La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha hecho hoy una valoración “extraordinariamente positiva” de los resultados del PPC: “Los catalanes han contribuido de manera decisiva al éxito del Partido Popular”. En esta línea, explicó que “los votos al PP en Cataluña se han visto incrementados en 105.000 votos, que suponen casi un 20% de los 552.000 votos en que ha incrementado sus apoyos el Partido Popular en el conjunto de España”. Así, ha agradecido el apoyo a los más de 700.000 catalanes que han votado al Partido Popular, incrementando sus espacio electoral en un 26,2%, y ha valorado muy positivamente la recuperación del escaño de Girona, “una anomalía democrática que los gerundenses han cambiado con su apoyo al PP”.

Asimismo, Sánchez-Camacho ha señalado que “el PPC se ha convertido en una fuerza central consolidada en Cataluña, pasando de 17 diputados de diferencia con el PSC a sólo 3 y de 1.080.000 votos de diferencia a 204.000″. Según la presidenta del PPC, “en el escenario político catalán, ha superado la anomalía que se había producido en las últimas elecciones generales: la hegemonía del PSC ha desaparecido y las relaciones de distancia porcentual y en votos entre los tres grandes partidos catalanes, que tenemos representación en las cuatro provincias catalanas, ha alcanzado ya la normalidad “. “Esto sitúa el PPC en la centralidad política catalana, como ya ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales”, añadió.

Sin embargo, la presidenta del PPC ha afirmado que “estos tres próximos años que restan hasta las próximas elecciones autonómicas serán un reto muy importante para el PPC, dado nuestro papel decisivo en la gobernabilidad catalana y como interlocutores claves con el gobierno de España, en los que nos queremos consolidar como una fuerza política responsable, al servicio de los catalanes y que demuestra la eficacia de sus propuestas en materia de creación de empleo y de recuperación económica “.

Por otra parte, la presidenta del PPC ha destacado que “aunque CiU haya sido el partido más votado en Cataluña, las elecciones las ha ganado el Partido Popular”. “Reconocemos su incremento en votos y en escaños, pero CiU no ha logrado sus objetivos y no es determinante en la gobernabilidad de España, mientras que el Partido Popular si sigue siendo importante en la gobernabilidad de Cataluña”, señaló.

Sánchez-Camacho ha pedido al resto de formaciones políticas catalanas “que tengan altura de miras y que actúen con responsabilidad, generosidad y lealtad con el nuevo Gobierno de España, como el Partido Popular de Cataluña lo está teniendo con el Gobierno de la Generalitat “. Para la presidenta del PPC, “es importante que Mariano Rajoy tenga los máximos apoyos del resto de formaciones políticas, así como los agentes sociales, para poder llevar a cabo las reformas fiscales, laborales y financieras necesarias para empezar a crear empleo “. “El PPC, por su parte, seguirá actuando con la misma responsabilidad en Cataluña, pero también con la exigencia de que la acción del Gobierno de CiU debe estar dirigida a crear empleo ya recuperar la economía”, añadió.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!