2 diciembre, 2011

Sánchez-Camacho: “El PPC serà punt de trobada dels interessos dels catalans davant el Govern de Mariano Rajoy”Sánchez-Camacho: “El PPC será punto de encuentro de los intereses de los catalanes ante el Gobierno de Mariano Rajoy”
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha afirmat avui que “el PPC serà punt de trobada dels interessos dels catalans davant del Govern espanyol”. En aquest sentit, ha assenyalat que “després de les passades eleccions, el PPC s’ha convertit en la millor veu de Catalunya davant el Govern de Mariano Rajoy i en la millor defensa dels interessos reals dels catalans davant el Govern d’Artur Mas”.

La presidenta del PPC ha assegurat que “seguirem el camí de Mariano Rajoy: discreció, humilitat, molta feina i parlar amb tothom per sortir de la crisi”. “S’han acabat els governs espectacle i ara es l’hora dels governs solvents”, ha afegit. En aquesta línia, ha advertit que “el Govern de Catalunya no està en condicions de seguir sent un govern de confrontació, ara més que mai ha de ser un govern de diàleg i col·laboració, perquè nomes si anem tots junts sortirem de la crisi”.

Així mateix, ha afirmat que “CiU ha d’entendre que el camí és fer ajustos per salvar l’estat del benestar, no fer retallades per salvar les ambaixades, el memorial democràtic o d’altres herències enverinades del tripartit”. “El Partit Popular prefereix salvar el futur dels catalans que l’herència del tripartit”, ha assegurat.

 

RÈCORD D’ATUR

Respecte a les dades d’atur fetes públiques avui, Sánchez-Camacho ha explicat que ”han tornat a marcar un nou rècord negatiu a Espanya i, encara que a Catalunya no han pujat en la mateixa proporció és la xifra més alta d’aturats catalans”. “Aquest és el problema i per això són necessaris ajustos, però els adequats i prioritzant, i les mesures d’impuls econòmic”, ha apuntat.

Per a la presidenta del PPC, “si a Espanya li va bé a Catalunya li va millor i hem de cercar els màxims consensos possibles per superar la crisi i perquè el nostre país estigui en el nucli fort de la decisió europea”. Així, ha afirmat que tenim l’obligació de treure Espanya del furgó de cua i situar-lo en la locomotora d’Europa”.

 

33è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ

Per altra banda, i en referència a l’aniversari de la Constitució, la presidenta del PPC ha recordat que “l’esperit constitucional es va basar en grans consensos i la sortida de la crisi requerirà també els grans consensos socials i polítics de la transició per recuperar al nostre país de la situació d’alt risc en què es troba”. “La defensa de l’estat del benestar necessita aquests consensos socials i polítics”, ha afegit.

Sánchez-Camacho ha assenyalat que “el PPC vol reivindicar el valor de la nostra Constitució com a marc de cohesió i convivència social i política al nostre país, com a fonament de l’estat democràtic de dret, de les nostres llibertats i del nostre estat del benestar”. En aquest sentit, ha assegurat que “és fonamental que posem la nostra Constitució en valor, que l’ensenyem a les escoles, que la defensem en qualsevol fòrum públic perquè és la nostra referència per seguir progressant com a país avançat”.La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado hoy que “el PPC será punto de encuentro de los intereses de los catalanes ante el Gobierno español”. En este sentido, señaló que “después de las pasadas elecciones, el PPC se ha convertido en la mejor voz de Cataluña ante el Gobierno de Mariano Rajoy y en la mejor defensa de los intereses reales de los catalanes ante el Gobierno de Artur Mas”.
La presidenta del PPC ha asegurado que “seguiremos el camino de Mariano Rajoy: discreción, humildad, mucho trabajo y hablar con todos para salir de la crisis”. “Se acabaron los gobiernos espectáculo y ahora se la hora de los gobiernos solventes”, añadió. En esta línea, advirtió de que “el Gobierno de Cataluña no está en condiciones de seguir siendo un gobierno de confrontación, ahora más que nunca debe ser un gobierno de diálogo y colaboración, porque sólo si vamos todos juntos saldremos de la crisis”.

Asimismo, afirmó que “CiU debe entender que el camino es hacer ajustes para salvar el estado del bienestar, no hacer recortes para salvar las embajadas, el memorial democrático o de otras herencias envenenadas del tripartito”. “El Partido Popular prefiere salvar el futuro de los catalanes que la herencia del tripartito”, aseguró.

RÉCORD DE PARO

Respecto a los datos de paro hechos públicos hoy, Sánchez-Camacho ha explicado que “han vuelto a marcar un nuevo récord negativo en España y, aunque en Cataluña no han subido en la misma proporción es la cifra más alta de parados catalanes”. “Este es el problema y por ello son necesarios ajustes, pero los adecuados y priorizando, y las medidas de impulso económico”, apuntó.

Para la presidenta del PPC, “si en España le va bien a Cataluña le va mejor y debemos buscar los máximos consensos posibles para superar la crisis y para que nuestro país esté en el núcleo fuerte de la decisión europea”. Así, afirmó que tenemos la obligación de sacar a España del furgón de cola y situarlo en la locomotora de Europa”.

 

33 ANIVERSARI O DE LA CONSTITUCIÓN

Por otra parte, y en referencia al aniversario de la Constitución, la presidenta del PPC ha recordado que “el espíritu constitucional se basó en grandes consensos y la salida de la crisis requerirá también los grandes consensos sociales y políticos de la transición para recuperar nuestro país de la situación de alto riesgo en que se encuentra “. “La defensa del estado del bienestar necesita estos consensos sociales y políticos”, añadió.

Sánchez-Camacho ha señalado que “el PPC quiere reivindicar el valor de nuestra Constitución como marco de cohesión y convivencia social y política en nuestro país, como fundamento del estado democrático de derecho, de nuestras libertades y de nuestro estado del bienestar “. En este sentido, aseguró que “es fundamental que pongamos nuestra Constitución en valor, que le enseñamos en las escuelas, que defendemos en cualquier foro público porque es nuestra referencia para seguir progresando como país avanzado”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!