5 octubre, 2012

Millo: “El de CiU es el gobierno de los cobardes, que no tienen lo que deben tener para presentar unos presupuestos”El portaveu del PPC al Parlament, Enric Millo, ha afirmat avui que “el de CiU és el govern dels covard, que dimiteix de les seves obligacions i convoca eleccions; un govern que no té el que ha de tenir per presentar uns pressupostos, mentre d’altres, com el Govern d’Espanya, té el coratge de fer-ho i se la juguen per complir amb els objectius de dèficit i garantir l’estat del benestar”. Millo ha fet aquestes afirmacions en resposta a la “dinàmica en la que han entrat els membres del Govern de CiU, que enlloc de dedicar-se a fer la seva feina, fan demagògia explicant que tot allò que són incapaços de fer a Catalunya és per culpa del Govern d’Espanya”.

“Ara han dimitit de les seves obligacions i han convocat eleccions. Durant aquests dos anys no han fet la seva feina i hem hagut de sentir setmana rere setmana a un portaveu del Govern que en comptes d’explicar les noves mesures del Govern -perquè no n’hi havia- es dedicava a fer d’oposició de la oposició”, ha criticat. Així mateix, ha assegurat que “si CiU tornés  a governar després del 25 de novembre, els pressupostos tindran una retallada de gairebé el 20%”.

Millo ha explicat que “els pressupostos generals de l’Estat són uns comptes austers, que s’han fet en un context de reducció del dèficit públic”. Tot i això, ha reclamat que “no es faci demagògia assegurant que Catalunya és la més perjudicada per aquests pressupostos, perquè no es així”.En aquest sentit, ha explicat que la reducció en inversions en el conjunt d’Espanya és del 16,1%: “és de poca vergonya afirmar que Catalunya és la més maltractada quan és una de les més beneficiades dins el context de reducció general. A Catalunya la reducció de la inversió és del 10%, mentre a Galícia és del 23%, a Astúries del 16%; al País Basc del 32% o a Andalusia del 11%”.

MANIFEST SOCIALISTA

Per altra banda, el portaveu del PPC ha afirmat que “el manifest signat per destacats dirigents del PSC, un manifest clarament sobiranista en el que s’apunten al carro de la independència, serveix per clarificar el panorama electoral”. Segons Millo, “El PSC és un partit sobiranista més. Això no és una divisió interna, és una divisió aparent perquè aquest manifest es el que veritablement vol fer el partit socialista”. En aquesta línia ha recordat que alguns dels signants més significats podrien repetir com a caps de llista o formar part de les candidatures socialistes que concorreran a les eleccions.

El portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha afirmado hoy que “el de CiU es el gobierno de los cobardes, que dimite de sus obligaciones y convoca elecciones, un gobierno que no tiene lo que debe tener para presentar unos presupuestos, mientras otros, como el Gobierno de España, tiene el coraje de hacerlo y se la juegan para cumplir con los objetivos de déficit y garantizar el estado del bienestar”. Millo ha hecho estas afirmaciones en respuesta a la “dinámica en la que han entrado los miembros del Gobierno de CiU, que en lugar de dedicarse a hacer su trabajo, hacen demagogia explicando que todo lo que son incapaces de hacer en Cataluña es por culpa del Gobierno de España “.

“Ahora han dimitido de sus obligaciones y han convocado elecciones. Durante estos dos años no han hecho su trabajo y hemos tenido que oír semana tras semana a un portavoz del Gobierno que en vez de explicar las nuevas medidas del Gobierno -porque no había- se dedicaba a hacer de oposición de la oposición “, ha criticado. Asimismo, ha asegurado que “si CiU volviera a gobernar después del 25 de noviembre, los presupuestos tendrán un recorte de casi el 20%”.

Millo ha explicado que “los presupuestos generales del Estado son unas cuentas austeras, que se han hecho en un contexto de reducción del déficit público”. Sin embargo, ha reclamado que “no se haga demagogia asegurando que Cataluña es la más perjudicada por estos presupuestos, porque no es así”. En este sentido, ha explicado que la reducción en inversiones en el conjunto de España es del 16,1%: “es de poca vergüenza afirmar que Cataluña es la más maltratada cuando es una de las más beneficiadas en el contexto de reducción general. En Cataluña la reducción de la inversión es del 10%, mientras en Galicia es del 23%, en Asturias del 16%; el País Vasco del 32% o Andalucía del 11%”.


MANIFIESTO SOCIALISTA

Por otra parte, el portavoz del PPC ha afirmado que “el manifiesto firmado por destacados dirigentes del PSC, un manifiesto claramente soberanista en el que se apuntan al carro de la independencia, sirve para clarificar el panorama electoral”. Según Millo, “El PSC es un partido soberanista más. Esto no es una división interna, es una división aparente porque este manifiesto es lo que verdaderamente quiere hacer el partido socialista”. En esta línea ha recordado que algunos de los firmantes más significados podrían repetir como cabezas de lista o formar parte de las candidaturas socialistas que concurrirán a las elecciones.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!