El PP pregunta por el resultado de la investigación interna del sobrecoste de El Rengle

El PP de Mataró presentará, en este próximo pleno municipal, una pregunta para conocer el resultado de la investigación interna del sobrecoste del edificio El Rengle. Los distintos aspectos de licitación, contratación, comercialización y el incremento del coste de las obras con respecto a su licitación (de los 18,1 millones de euros acabó costando 25,6 millones de €) han pasado por distintos momentos, pero a día de hoy se desconocen todavía muchos aspectos relacionados con los mismos.

Queremos saber en qué punto se encuentra la investigación, la cual fué anunciada por el Alcalde de Mataró el pasado mes de febrero, de los sobrecostes injustificados de la construcción del edificio El Rengle. Y en el supuesto caso que dicha investigación haya finalizado preguntamos al Gobierno Municipal cuándo comunicará las conclusiones a los Grupos Municipales y a la ciudadanía en general.

El Rengle

EL PP DEMANA LA MILLORA DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE MATARÓ

L’aposta de Mataró pel nostre front marítim i el potencial atractiu que tenen les nostres platges semblen  un punt en comú dels actors  socials, econòmics,  polítics, cívics i dels mataronins en general.

Sant Simó1Per tal de tirar aquesta aposta endavant és necessari que presentin el millor dels aspectes possibles, que tinguin quants més serveis millor i que les comunicacions i els accessos siguin fluïts i agradables de transitar.

Hem fet incidència en temporades anteriors en els accessos per la Plaça de Miquel Biada i l’estació de rodalies donat que allà conflueix també un important nus de transport públic, però molt ens temem que hem cuidat poc d’altres igualment importants.  Per exemple pensem que els accessos per la Ronda Cervantes al Passeig del Callao presentem un estat manifestament millorable i són la via d’accés de molts usuaris de les platges de Sant Simó i el Callao; els murs són bruts, es podria millorar d’il·luminació i la parada de MataroBus més propera, Ronda Cervantes, té uns contenidors de residus enganxats, cosa que la fa poc atractiva i dona mal aspecte i en determinats moments olors.

És, doncs, per tot el que hem exposat que presentem el següent Prec:

- Els serveis corresponents de l’Ajuntament de Mataró realitzaran les actuacions oportunes per tal de que els accessos a les platges de Mataró estiguin en les millors condicions possibles durant tot l’any, però especialment durant els mesos que es contemplen com de temporada de bany.

El PP de Mataró demana transparència al Govern Municipal fent pública la memòria de Via Pública que recull els indicadors de seguretat i mobilitat de la ciutat

El Portaveu Popular a Mataró, José Manuel López, ha demanat avui en roda de premsa la publicació de nou de la Memòria de Via Pública en la que es recullen els principals indicadors sobre l’estat de la seguretat i la mobilitat a la ciutat.

De fet aquesta petició no és la primera vegada que la realitza el Grup Popular, ja que recorden que al Ple Municipal de juny de 2012 el Govern Municipal en boca de la Regidora de Via Pública i del propi Alcalde es van comprometre a realitzar aquesta Memòria, tal i com s’havia fet fins aleshores cada any a exercici passat.

Els Populars mataronins denuncien que aquesta manca de transparència els impedeix realitzar la seva tasca de control i millora de proposar millores en matèries tant sensibles com són la seguretat i la convivència i que obeeix a una voluntat de fugir el debat per part del Govern Municipal, quan es té la sospita bastant fonamentada que aquests indicadors han empitjorat i molt en els últims anys.

Les dades de mesos on s’han produït fins a 2 robatoris diaris  a l’interior de vivendes que va donar la Regidora a pregunta dels regidors populars fan pensar que aquests delictes s’han multiplicat per molt en els últims anys a Mataró i l’eina més útil per fer un seguiment i la tasca que s’espera d’una oposició responsable al servei dels ciutadans.

De la mateixa manera López ha denunciat la manca de seguretat a la Fira de Nadal on s’han produït robatoris nocturns en un nombre de parades indeterminat malgrat que els paradistes paguen un servei de seguretat privat.

El PP de Mataró demana a la Generalitat una “aportació extraordinària urgent” per sanejar tot el dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  • José Manuel López: “Cal que aquesta aportació extra de recursos es faci en un termini màxim de tres mesos donada l’actual situació de risc en es troba la prestació dels serveis sanitaris del Consorci”.
  • “El Consorci sanitari del Maresme ja va néixer sense el finançament pressupostari necessari el que impedeix un funcionament amb normalitat que ha obligat a retallades, complicades adequacions de les estructures de personal i problemes per adquirir material nou”.  El grup Parlamentari del Partit Popular, a petició del grup municipal del Partit Popular de Mataró, ha demanat que “la Generalitat de Catalunya faci una aportació extraordinària urgent de recursos per sanejar la totalitat del dèficit estructural del Consorci Sanitari del Maresme i evitar el risc en que es troba la prestació dels serveis sanitaris”. Tanmateix demana que “aquesta aportació es faci en el termini màxim de tres mesos donada la situació d’urgència del Consorci”.

José Manuel ha considerat “totalment insuficient” la partida que va incloure el Departament de Salut als pressupostos de 2013 per retornar el capital pendent d’amortitzar de dos préstecs contrets pel Consorci, en un intent de reconèixer aquesta manca de finançament.

Tanmateix el regidor Popular ha explicat que “en tots aquests anys, els informes anuals d’Intervenció han assenyalat importants anomalies comptables, com el fet de realitzar inversions per equipaments sense el finançament del Departament de Salut i elaborar els pressuposts sense tenir en compte el fons d’amortització fet que ha agreujat la situació en que actualment es troba el Consorci”.

El portaveu del grup municipal, José Manuel López ha recordat que el Consorci Sanitari de Mataró es crea arrel de la fusió dels dos Centres sanitaris del municipi (l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Clínica La Aliança). Tenint en conte que l’Hospital de Mataró històricament ha tingut importants problemes pressupostaris per un dèficit de finançament, els problemes que existien des de abans de la fusió dels dos centres i que havien generat un deute acumulatiu any rere any, van passar en part al Consorci i altre part van quedar a càrrec del PASS.

Posteriorment, l’any 1 999, es crea el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) que ja es va posar en marxa sense el finançament pressupostari suficient per pagar ni les pròpies nomines dels treballadors ni als proveïdors. “Es evident que aquesta situació, que existeix des de la creació del CSdM, provoca alteracions a la qualitat del servei assistencial- ha dit el regidor- amb retallades, complicades adequacions de les estructures de personal amb problemes per adquirir material nou, el que impedeix que el usuaris tinguin una assistència de qualitat”. Finalment el regidor ha afegit que també l’edifici té mancances estructurals que requereixen solucions.

EL PPC MATARÓ DEMANARÀ AL PROPER PLE MUNICIPAL LA REVISIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VIVENDES SOCIALS A MATARÓ I MAJOR TRANSPARÈNCIA EN ELS REQUISITS PER CONCEDIR LES MATEIXES

El Grup Municipal del PPC Mataró, ha registrat una Proposta de Resolució per tal l’Ajuntament de Mataró revisi els criteris d’adjudicació dels lloguers de vivendes socials.

Amb motiu de la polèmica generada la setmana passada per la suposada concessió d’una vivenda de lloguer social al fill de l’ex-gerent de PUMSA, hem revisat els criteris d’adjudicació i també l’ informació que es troba a la web de PUMSA, i hem trobat que cal una revisió d’aquests criteris, poc realistes i exigents en requisits com ara la renda mensual de les persones que poden accedir a un d’aquests pisos i també l’ informació no és molt entenedora ni suficient sobre aquests mateixos criteris.

De la mateixa manera no hem trobat requisits com ara els dos anys d’empadronament previs per tal d’accedir-hi que es va aprovar a començaments d’aquest mandat que eren imprescindibles per accedir als ajuts socials.

Es fa imprescindible una revisió per tal de que les prioritats i els requisits que s’exigeixen a les persones que vulguin gaudir d’aquests ajuts realment ho necessitin i no ocupin el lloc d’algun altre més necessitat, cal evitar rumors fundats o no i també greuges comparatius entre diferents col·lectius.

Per això proposarem al proper Ple Municipal de desembre la creació d’un grup de treball format pels grups municipals i entitats involucrades en temes d’habitatge per tal de millorar i renovar aquests criteris, adaptar-los a la realitat actual on moltes famílies tenen veritables problemes per arribar a final de mes, pagar la seva hipoteca o el lloguer de la seva vivenda amb l’objectiu afegit de que aquests ajuts puguin arribar a més persones i a les més necessitades.

Els Populars Mataronins denuncien la manca de coherència del Govern Municipal pel que fa a les indemitzacions de les administracions

La Junta de Portaveus celebrada avui ha aprovat una Declaració Institucional del Grup de CiU demanant que no es pagui cap indemnització amb fons públics per l’aturada del Projecte Castor.

No valorarem el fet de que s’hagi d’indemnitzar l’aturada d’aquest Projecte, indemnització a la qual es va comprometre l’anterior Govern de l’Estat. Però sí que resulta poc congruent i absolutament demagògic que aquesta Declaració Institucional la presenti el Grup del Govern, CiU, que està pagant la indemnització per la marxa de l’arrendatària que explotava el Restaurant del Tecnocampus, i quan hem sabut ara fa uns dies que no és la única indemnització discutible que s’ha pagat en aquesta ciutat.

En concret hem conegut revisant la documentació que fa referència al Projecte de reurbanització de la Ronda Barceló que l’anterior Govern Municipal tripartit va pagar 223.000€ als propietaris d’un restaurant xinés per tal de que marxessin quant les llicències que tenien aquests propietaris eren totes a precari i per tant no generaven drets a  indemnització.

Resulta demagògic demanar que un altre faci el que tu ets incapaç de defensar a la teva ciutat. I és que  entre les dues indemnitzacions, l’empresa PUMSA, és a dir, tots els mataronins, hem pagat més de 800.000€ a uns ens privats en dues operacions tan poc justificables i útils per la ciutat com puguin ser les enumerades anteriorment. És més, ens atrevim a afirmar que aquestes dues operacions han sortit a la ciutat, proporcionalment, bastant més cares que la Castor i  el Govern Municipal no ha deixat de pagar o no ha demanat el reintegrament a la ciutat dels 223.000€ de la Ronda Barceló.

S’APROVA LA NOSTRA PROPOSTA PER AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES. TAMBIÉN PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD. I RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS

El PLE APROVA LA NOSTRA PROPOSTA DE AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES PER QUE PUGUIN SER INSTAL·LADES A PARTIR DE LES 8 DEL MATÍ

El Regidor Luís Calzada va defensar la necessitat de que les terrasses dels bars poguessin començar a treballar a partir de les 8h. del matí. Segons ens havien manifestat alguns propietaris d’establiments d’aquest tipus que havien rebut inspeccions i fins i tot alguna denúncia per muntar les terrasses abans de les 9h. que és l’horari que permet fins ara la normativa.

Es dona la contradicció que no es podien muntar aquestes terrasses a les 8h. Però sí que es podien començar a fer altre tipus d’activitats que són molt més sorolloses, com ara obres al carrer, a vivendes o algunes actuacions de neteja o manteniment dels carrers.

PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD Y SU CONTROL

La Concejal Berta Azpericueta propuso al Pleno, y se aceptó, que se hicieran batidas de control de jabalíes en la zona de Carretera de Mata y Vallveric, donde la presencia de estos animales empieza a ser frecuente.

Tal y como nos habían hecho llegar diversas personas cada vez es más numerosa la presencia de jabalíes que provienen de los bosques de la zona y que se adentran en la ciudad, ello supone además de una molestia, un peligro para los conductores ya que se mueven básicamente por la noche y un atropello a uno de estos animales puede suponer un grave accidente.

Además, hemos tenido quejas de que han provocado destrozos en los huertos urbanos municipales que hay en la zona.

RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS DE MATARÓ

A l’últim Ple, el Regidor Marco Fernández, va reclamar la necessitat de millorar l’Estat dels carrers de la ciutat, tant de la calçada com de les voreres que dia a dia empitjoren el seu estat i també la perillositat pels vianants i els vehicles que hi circulen.

Han estat moltes les queixes que hem rebut de veïns i veïnes que ens han fet arribat fotos amb sots, voreres aixecades, forats a les calçades i fins i tot a parades del MataróBus i a més aquest últim de manera repetida.

Per tot això hem demanat que es fixi un Pla de millores dels carrers  i que a més a més aquest tinguin dates d’execució, per tal de que puguem seguir el seu desenvolupament i avaluar el seu acompliment.

El PP denuncia que Mataró queda fora del Fons de Cooperació Local

Els populars denuncien aquesta mesura, que consideren “altament lesiva”, i que a més de Mataró afecta més d’un centenar de municipis catalans

El PP de Mataró denuncia que la Generalitat no complirà amb els seus compromisos amb Mataró del Fons Català de Cooperació. Els populars recorden que el Departament de Governació de la Generalitat va dictar una resolució el 19 de desembre passat que treu a gran part dels Ajuntaments, inclòs el de la capital del Maresme, l’aportació econòmica del Fons de Cooperació Local que tenia prevista. El partit denuncia que l’Estat sí que ha aportat la seva part al respecte, però que la Generalitat no ho farà.

El partit de José Manuel López considera que aquesta actuació és “altament lesiva pels interessos dels mataronins” i s’afegeix al fet que la Generalitat no reconegui el deute històric contret amb la ciutat. Els Populars Mataronins preguntaran per aquest tema al proper Ple de Febrer.

El repartiment que la Generalitat ha fet del Fons de Cooperació Local del 2013 deixa fora prop de 130 municipis catalans. Una part important d’ells ja han alçat la veu contra aquesta mesura, que els priva d’una partida important d’ingressos per part de l’organisme autonòmic.

(CAPGROS.COM)

Se aprueban nuestras propuestas sobre la prevención de incendios y sobre el PlaxJoves. Y también preguntamos por la situación de varias viviendas sociales

Se aprueba la propuesta de nuestro Grupo Municipal de realizar una campaña de concienciación y prevención sobre el peligro de incendio en viviendas

En el último año han muerto 2 personas en Mataró por incendios domésticos y se han producido varios más que han provocado el realojamiento de vecinos y la intervención de los bomberos y los servicios sociales, de ahí la conveniencia de la realización de esta campaña.

Y también la de Nuevas Generaciones PP Mataró sobre que la ciudad renovara su Pla Jove en el que se recogen todas las políticas de juventud

Nuestros jóvenes hicieron esta propuesta hace ya más de un año, debido a que el anterior Plan de 2009-12 había quedado absolutamente desfasado y obsoleto, con unos objetivos absolutamente irreales y no acordes a las nuevas necesidades de los jóvenes de Mataró.

Preguntem per la  situació dels pisos de Prohabitatge del carrer Núñez de Balboa

Aquests habitatges que es van publicitar en el seu dia per l’anterior govern municipal  com a habitatges adaptats per a persones amb disminució física, presenten múltiples deficiències i a vegades es produeixen incidents que pertorben la vida d’aquestes persones.

L’últim incident va provocar que una persona que va en cadira de rodes estigues durant vàries hores al terrat de l’edifici sense poder baixar per una avaria a l’ascensor.

 

Proposta per revisar i millorar les obres que es van realitzar sobre les xarxes de clavegueram i agües

S’aprova una revisió i millora, a proposta del nostre Grup Municipal, de les obres que es van realitzar a la zona de Peramàs-Esmandies de renovació de les xarxes de clavegueram i aigües i que amb els aiguats de la passada tardor van provocar greus problemes a vivendes i locals comercials dels carrers Fradera i Llanes, Matheu i Lluís Moret d’aquesta zona.

Malgrat que als veïns se’ls va dir que les inundacions no eren provocades per la mala realització de l’obra, sembla bastant clar que si fins que no es va fer l’obra mai s’havien produït aquestes molèsties i després de l’obra sí alguna cosa han de tenir a veure.

 A més a més,  també hem  demanat que l’assegurança de la constructora d’aigües es faci càrrec de subsanar els desperfectes i els danys produïts.