Se acondicionan las antiguas pistas de conducir para facilitar un aparcamiento gratuito cerca del Hospital de Mataró

JM PISTAS CONDUCIREn el mes de Abril de 2017 el Pleno aprobó una Propuesta de Resolución presentada por nuestro Grupo Municipal que reclamaba habilitar el solar de las antiguas pistas de conducir como aparcamiento gratuito tanto para los usuarios del Hospital de Mataró como también para los de las instalaciones deportivas próximas al mismo.

No ha sido hasta ahora, un año después cuando se ha hecho público el proyecto. Las obras se iniciarán a principios de junio, por lo que, en el mes de agosto el aparcamiento ya estará abierto a los usuarios y tendrá una cabida de más de 300 plazas y ofrecerá servicio a los visitantes del Cementerio de Les Vallls, del Hospital de Mataró y de instalaciones deportivas próximas, como pueden ser las pistas de atletismo o el Campo de Hockey Hierba.

El proyecto prevé crear un acceso para vehículos y dos para viandantes, uno de los cuales dará directamente con el recinto del Hospital.

Así pues, después de un año, vamos a ver realizada una obra de adecuación propuesta por el PP y que ofrecerá a la ciudad de Mataró un aparcamiento gratuito, con lo cual, a partir de ahora será mas fácil aparcar en las inmediaciones del Hospital de Mataró.

EL PP VOTA A FAVOR DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El gobierno ha aceptado el 90% de las alegaciones y José Manuel López, nuestro portavoz, confía en que “la estabilidad política facilite la economía”.

Los dos regidores de nuestro partido han dado soporte a los presupuestos municipales porque entienden que la estabilidad política es un valor que ayuda a la estabilidad económica.

Entre las alegaciones aceptadas por el gobierno destacan la repartición por toda la ciudad de la compra de pisos destinados a alquiler social, una mayor transparencia en el reparto de ayudas sociales o repensar el modelo ferial que tiene actualmente la ciudad. Para que estas medidas no se queden en el tintero el PP ha propuesto hacer un seguimiento de las mismas y nombrar unos responsables políticos dentro de los cuatro ámbitos con planes estratégicos emprendidos, como son el Mataró2022, el Puerto, Iveco-Pegaso y el Tecnocampus.

EL PP DEMANA LA MILLORA DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE MATARÓ

L’aposta de Mataró pel nostre front marítim i el potencial atractiu que tenen les nostres platges semblen  un punt en comú dels actors  socials, econòmics,  polítics, cívics i dels mataronins en general.

Sant Simó1Per tal de tirar aquesta aposta endavant és necessari que presentin el millor dels aspectes possibles, que tinguin quants més serveis millor i que les comunicacions i els accessos siguin fluïts i agradables de transitar.

Hem fet incidència en temporades anteriors en els accessos per la Plaça de Miquel Biada i l’estació de rodalies donat que allà conflueix també un important nus de transport públic, però molt ens temem que hem cuidat poc d’altres igualment importants.  Per exemple pensem que els accessos per la Ronda Cervantes al Passeig del Callao presentem un estat manifestament millorable i són la via d’accés de molts usuaris de les platges de Sant Simó i el Callao; els murs són bruts, es podria millorar d’il·luminació i la parada de MataroBus més propera, Ronda Cervantes, té uns contenidors de residus enganxats, cosa que la fa poc atractiva i dona mal aspecte i en determinats moments olors.

És, doncs, per tot el que hem exposat que presentem el següent Prec:

- Els serveis corresponents de l’Ajuntament de Mataró realitzaran les actuacions oportunes per tal de que els accessos a les platges de Mataró estiguin en les millors condicions possibles durant tot l’any, però especialment durant els mesos que es contemplen com de temporada de bany.

Dolors Montserrat: “La reforma fiscal posarà més diners en mans dels ciutadans, això dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”

 

  • Dolors Montserrat: “Aquesta reforma fiscal és la més social de l’història ja que per primera vegada les rendes més baixes pagaran menys. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. I d’aquesta manera podran disposar del seu salari integra”.
  • José Manuel López: “Molts mataronins ho van passar molt malament amb el tema de les preferents de caixa laietana i es per tant una bona noticia que amb aquesta reforma les preferents no tributaran”
  • Diego Sánchez: “El Partit Popular compleix sempre el que diu, aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat”

La Vicepresidenta Tercera del congres dels diputats, Dolors Montserrat, ha parlat de la reforma fiscal presentada pel govern, en una conferencia a Mataró, acompanya pel president comarcal Diego Sánchez i e regidor de Mataró i president local, José Manuel López,  i ha assegurat que “la reforma baixa els impostos a tothom de manera immediata, a partir de l’1 de gener de 2015.  Per tant al posar més diners en mans dels ciutadans es dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”.

Dolors Montserrat que ha qualificat aquesta reforma com “una reforma social” ha explicat que amb aquesta reforma “les rendes més baixes pagaran menys”. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, es a dir 750.000 espanyols ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. D’aquesta manera els assalariats que guanyin menys de 12.000 euros podran disposar del seu salari integra a partir del 2015; El 72% dels declarants tenen rendes inferiors als a 24.000 euros a l’any. Per aquest ampli col·lectiu, la rebaixa mitja en l’IRPF serà del 23,47%. Pels contribuents amb una renda inferior a 30.000 euros la rebaixa serà del 19,34%, i del 16,72% per a rendes inferiors a 60.000 euros.

Tanmateix Dolors Montserrat ha dit que “amb aquesta reforma les grans empreses pagaran més”. La reforma fiscal limita les deduccions per beneficis de les grans empreses, a favor de les PIMES. Les PIMES son les grans beneficiades de la rebaixa de l’impost de Societats. Les entitats de crèdit queden excloses.

(Amb el PSOE, el tipus efectiu de les grans empreses va baixar al 3,5%, des de el 16% de 2004, provocant una caiguda de la recaptació)

 

Parlant dels benefici d’aquesta reforma fiscal per les empreses i per tant pels empresaris Dolors Montserrat ha explicat que a emprenedors i autònoms se’ls rebaixarà el tipus de retenció. Als autònoms amb ingressos inferiors a 12.000€/anuals el tipus de retenció baixa del 21% actual al 15%. La retenció general passarà al 20%. Per emprenedors es manté l’incentiu que el Govern va aprovar en 2013; reducció del 20% en els rendiments nets als autònoms que iniciïn activitats econòmiques el primer exercici en que s’obtinguin resultats positius i el següent any (IRPF). La quantia dels rendiments nets a la que s’aplicarà la reducció no podrà superar l’import de 100.000 euros anuals.

Amb relació a l’impost de societats es redueix el tipus de càrrega, al 2015 serà el 28%, i amb caràcter definitiu el tipus se situa al 25% (es manté el 30% per les entitats de crèdit).Per tal de mantenir la recaptació el 2015, es prorroguen les mesures temporals en vigor com els pagaments fraccionats incrementats, la limitació de compensació de les bases imposables negatives, la limitació de fons de comerç, l’increment de pagament fraccionat amb dividends de fonts estrangeres.

La Vicepresidenta envers  les indemnitzacions per acomiadament ha recordat que tenen un tractament atípic ja que es un ingrés que no sempre tributa per IRPF. Així s’inclourà en l’impost però introduint 2.000 euros exents per any treballat. D’aquesta manera els assalariats amb rendes mes baixes no hauran de pagar en cas d’acomiadament. (l’exempció serà del 100% per als que rebien un sou anual de fins a 20.000 euros, i fins a 30.000 euros estarà exempta de tributació el 72,72% de la indemnització).

“Aquesta reforma no puja l’Iva”. La millora econòmica permet no tocar  l’impost més enllà de lo que exigeix la normativa comunitària per productes sanitaris.

En l’àmbit de la família Dolors Montserrat també ha volgut explicar els beneficis d’aquesta reforma i ha explicat que la reforma fiscal també aportarà beneficis per a les famílies i persones amb discapacitat. Aquesta reforma manté l’ajuda per les mares treballadores i s’amplia (famílies amb fills o ascendents dependents amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses amb 3 fills o més, famílies amb dos fills però un d’ells amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses de categoria especial amb 5 o més fills, amb 4 fills i almenys tres per part o adopció múltiple… L’import d’aquesta ajuda son 1200 euros anuals, acumulables per cadascuna de les situacions familiars fins a 4.800€. Aquesta ajuda també és compatible amb la de la mare treballadora.

 

Per la seva part el regidor i president local, José Manuel López que va explicar que el lloc triat avui per presentar aquesta reforma ‘L’espai Gatassa’ era una de les possessions de Caixa Laietana a Mataró, va destacar precisament d’aquesta reforma el tema de les preferents, ja que “a Mataró van ser molts els afectats per les preferents de Caixa Laietana” i va subratllar que “amb aquesta reforma les preferents no tributaran i tampoc la dació en pagament”, recordant que fins ara les plusvàlues que s’obtenien amb la dació en pagament i el ‘canje’ de les preferents tributaven. I va recordar que el PSOE no va fer res davant l’abús de les preferents i va accelerar els desnonaments amb el Pla Chacón, en 2007.

Finalment el president comarcal Diego Sánchez va dir que “ el partit Popular sempre compleix el que diu; aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que el partit Popular portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat. Un reforma que comportarà un increment del consum, un augment de la demanda interna i de la inversió que elevarà la recaptació i contribuirà a reduir el dèficit públic”.

S’APROVA LA NOSTRA PROPOSTA PER AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES. TAMBIÉN PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD. I RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS

El PLE APROVA LA NOSTRA PROPOSTA DE AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES PER QUE PUGUIN SER INSTAL·LADES A PARTIR DE LES 8 DEL MATÍ

El Regidor Luís Calzada va defensar la necessitat de que les terrasses dels bars poguessin començar a treballar a partir de les 8h. del matí. Segons ens havien manifestat alguns propietaris d’establiments d’aquest tipus que havien rebut inspeccions i fins i tot alguna denúncia per muntar les terrasses abans de les 9h. que és l’horari que permet fins ara la normativa.

Es dona la contradicció que no es podien muntar aquestes terrasses a les 8h. Però sí que es podien començar a fer altre tipus d’activitats que són molt més sorolloses, com ara obres al carrer, a vivendes o algunes actuacions de neteja o manteniment dels carrers.

PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD Y SU CONTROL

La Concejal Berta Azpericueta propuso al Pleno, y se aceptó, que se hicieran batidas de control de jabalíes en la zona de Carretera de Mata y Vallveric, donde la presencia de estos animales empieza a ser frecuente.

Tal y como nos habían hecho llegar diversas personas cada vez es más numerosa la presencia de jabalíes que provienen de los bosques de la zona y que se adentran en la ciudad, ello supone además de una molestia, un peligro para los conductores ya que se mueven básicamente por la noche y un atropello a uno de estos animales puede suponer un grave accidente.

Además, hemos tenido quejas de que han provocado destrozos en los huertos urbanos municipales que hay en la zona.

RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS DE MATARÓ

A l’últim Ple, el Regidor Marco Fernández, va reclamar la necessitat de millorar l’Estat dels carrers de la ciutat, tant de la calçada com de les voreres que dia a dia empitjoren el seu estat i també la perillositat pels vianants i els vehicles que hi circulen.

Han estat moltes les queixes que hem rebut de veïns i veïnes que ens han fet arribat fotos amb sots, voreres aixecades, forats a les calçades i fins i tot a parades del MataróBus i a més aquest últim de manera repetida.

Per tot això hem demanat que es fixi un Pla de millores dels carrers  i que a més a més aquest tinguin dates d’execució, per tal de que puguem seguir el seu desenvolupament i avaluar el seu acompliment.

EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE MATARÓ DEMANA A L’ALCALDE DE MATARÓ QUE RECLAMI AMB LA MATEIXA VEHEMÈNCIA QUE FA SERVIR CONTRA EL GOVERN DE L’ESTAT EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB MATARÓ

Durant els últims dies hem assistit perplexos a diferents actuacions i declaracions de l’alcalde de Mataró en el que fa referència a la nova Llei d’Administracions Locals, cosa que ni ens preocuparia ni ens ocuparia si ho fes en nom del seu partit, però no podem admetre-ho si ho fa com a alcalde dela ciutat. Ja que el que atempta contra Mataró no és la nova Llei si no l’ axfísia econòmica a la que ens té sotmesos la Generalitat de Catalunya.

El Portaveu Popular ha declarat avui en roda de premsa que “és inaudit que el sr. Mora reclami autonomia local a Madrid i no faci el mateix al Palau de la Generalitat, li recordem que Mataró es va haver d’acollir al tercer Pla de Pagaments a Proveïdors del Govern Rajoy per que la Generalitat no paga a la ciutat els 10.000.000 d’euros que manté permanentment de deute” i el que és més greu “no reconeix el deute cosa que va impedir que l’Estat ens pagués el avances aquest deute  que té amb la ciutat el Govern Català, el  que hagués suposat o bé estalviar-nos els interessos del Pla o bé tenir una injecció de liquiditat molt important per millorar per exemple el manteniment i la neteja de la ciutat”

López ha repassat part de les partides més importants d’aquest deute, entre les que destaquen els 97mill.€ per la millora de l’accés a Mataró Oest, que ningú sap a on han anat a parar; les aportacions a la Llei de Barris; les aportacions pel Miquel Biada que és una competència de la Generalitat i que sufraga l’Ajuntament o les aportacions de les escoles bressol que està pagant la Diputació i que han baixat en els últims anys 1000€ per nen.

Els Populars comencen a estar tips de que l’alcalde només publiciti quan va a Madrid a reivindicar i calli quan demana ajut per pagar el deute de l’Edifici del Rengle o deutes amb la seguretat social o l’Agència Tributària.

Per últim els Populars han recordat que mentre que l’aportació de l’Estat s’ha mantingut pràcticament igual en els últims anys tot i la crisi la de la Generalitat no para de baixar i pel 2014 el propi Projecte de Pressupost Municipal recull una baixada de l’aportació de la Generalitat del 4% mentre que la de l’Estat no arriba a l’1%.

Tot plegat, segons López, no és res més que una campanya d’imatge que posa el focus en qui ajuda a Mataró i no en el Govern Convergent i Republicà de Catalunya que incompleix els seus compromisos amb Mataró.

EL PLE APROVA LA NOSTRA PROPOSTA DE POSAR EN MARXA INICIATIVES DE RECOLZAMENT AL COMERÇ URBÀ MINORISTA DE MATARÓ

La   Proposta    recull   la   necessitat    de   realitzar   accions    de recolzament  i suport  al  comerç  urbà  de  la  ciutat.

La  motivació  per presentar-la  ve  generada  per  la  necessitat de reactivar el sector comercial de Mataró i posar-lo en condicions de competir amb l’obertura de tots els festius a poblacions properes i el fet de que Barcelona s’ho estigui plantejant .

Un   problema   afegit   és   el  retard  en  la construcció  i   entrada   en   funcionament de “El Corte Inglés” amb els inconvenients i  manca  d’inversions que representa. Demanem a més coordinació amb el sector per tirar endavant les iniciatives.

El PP demana menys conflictivitat mediàtica a CiU i PSC

Retreu “massa interès de partit i poc sentit de ciutat” en el foc creuat entre partits

El PP, tercer partit en discòrdia a Mataró, demana a CiU i PSC que aparquin els seus conflictes mediàtics i el foc creuat de declaracions. El grup municipal popular va comparèixer en roda de premsa per demanar segons paraules del seu portaveu José Manuel López “més sentit de ciutat i menys interès de partit” amb el debat sobre pressupostos del 2014 de fons. Per López “no té cap sentit que tots plegats anem airejant les desavinences perquè llavors es fan grans, el millor és que hi hagi uns pressupostos amb el màxim de suport i entenem que tant l’Alcalde com el principal partit de l’oposició s’han de concentrar a entendre’s”.

El PP no descarta sumar-se a un acord de pressupostos o facilitar-los amb una abstenció “si les negociacions se centren en Mataró i la millora de la ciutat” a pesar “del clima polític general, que ens duu a votar en contra sí o sí”.

“Benvinguts al club dels que volem més policia”
Un dels exemples que posa el PP de “lluita ridícula entre partits en un tema molt sensible” és la polèmica per la cobertura de vacants de Policia Local. En aquest sentit José Manuel López reparteix culpes tant als actuals inquilins del govern com als anteriors: “Ens fa gràcia que ara es tirin els plats pel cap per això, benvinguts al club dels que volem més policia i notem que la gent es preocupa per això però menys declaracions i més actuar, el PSC quan governava no va ampliar la plantilla i hagués pogut i el govern de CiU va tenir mig any quan va entrar per fer-ho i tampoc va moure dit”, va assegurar.

(TOTMATARO.CAT)

El contracte de concessió del bar del TCM podria contenir clàusules nul·les

El PP demana a l’Ajuntament que estudiï la situació i exigeix responsabilitats a Alícia Romero i Joan Antoni Baron

Roda de premsa Tecnocampus, Jose Manuel Lopez i regidorsEl contracte de concessió del servei de restauració del TCM que l’EPE TecnoCampus i l’empresa Eurest van signar el dia abans de la jornada de reflexió de les darreres municipals incomplia flagrantment el plec de condicions del concurs de mesos enrere i per tant té clàusules que poden ser declarades nul·les. Aquesta és una de les conclusions més importants a les que arriba l’informe encarregat per l’Ajuntament i que posa en dubte molts dels passos fets pel govern de llavors que sí que havien estat avalats pel secretari municipal. La polèmica pel bar del TCM rebrota ara de la mà d’aquest informe fet públic pel Partit Popular i sobre el que el govern es reserva la paraula fins que no l’hagi analitzat a fons.

José Manuel López, president del PP de Mataró és clar: “el que diu aquest informe és que el contracte pot ser nul, pel que Mataró podria no haver de pagar els 600.000 euros d’indemnització que està pagant”. L’informe obre la porta a litigar judicialment amb Eurest i en aquest cas es podrien desprendre responsabilitats de qui va negociar el contracte –el TecnoCampus que liderava Alícia Romero– i qui el va signar, l’Alcalde Joan Antoni Baron. Pel PP “preval l’informe encarregat externament que el del secretari, perquè obre la porta a que la ciutat recuperi 600.000 euros que es poden destinar a altres coses que a indemnitzar el beneficiari d’un contracte fet a mida”, segons paraules de López. El regidor popular demana al govern que actuï per “avaluar què convé a la ciutat” i espera amb candeletes el pronunciament de l’Oficina Antifrau que en les properes setmanes ha de resoldre sobre el cas després que el mateix grup municipal hi elevés tota la informació del cas. Ara aquest informe reforça la teoria que hi podria haver hagut irregularitats en la concessió.

Pel PP és clar que “ens hem carregat de raó quan des del primer dia vam denunciar que no era normal aquest contracte signat que contradiu el plec de clàusules del concurs públic que guanya l’empresa”. En aquest sentit apunten a l’antic govern de la ciutat que “haurà de respondre si es demostra que s’ha creat un perjudici greu a la ciutat”.

(TOTMATARO.CAT)

Antifrau investigará la adjudicación del restaurante del TecnoCampus a petición del Partido Popular de Mataró

El grupo municipal del PP en Mataró denuncia irregularidades en la contratación que obligan a indemnizar a la empresa cesante

El Partido Popular de Mataró ha llevado a la Oficina Antifrau de Catalunya el caso de la adjudicación del bar-restaurante del TecnoCampus después que la empresa Eurest, que se adjudicó el servicio en su día, tal como le permitía el contrato firmado, reclame una indemnización de 550.000 euros y obligue al consistorio a subrogar a los trabajadores del establecimiento, atendiendo a las cláusulas establecidas.

Los servicios jurídicos del Partido Popular, según el portavoz del grupo municipal en Mataró, José Manuel López, “aseguran que en ningún caso puede suceder que el contrato contradiga las cláusulas de adjudicación” como sucedió con el restaurante del TecnoCampus (TCM). Una adjudicación que el secretario municipal, a petición del gobierno de CiU, no juzgó irregular a pesar que “el pliego de cláusulas determinaba que las obras e instalaciones (…) restarían a beneficio del inmueble sin derecho a indemnización por parte del adjudicatario” mientras que el contrato que se firmó afirma todo lo contrario.

El PP responsabiliza directamente de la mala gestión en la negociación con el TecnoCampus al anterior ejecutivo del PSC, a la que entonces era concejal presidente del TCM, Alícia Romero, hoy diputada al Parlament y al anterior gerente, Antoni Uix, en la actualidad gerente de Aigües de Mataró.

CiU y PSC se posicionan
La indignación del PP, no obstante, se ha ido en aumento cuando el actual ejecutivo municipal de CiU, en minoría, “ha propuesto a la empresa que exige la indemnización, que se hiciera cargo del servicio de restauración del TCM durante la Universitat d’Estiu a cambio de 10.000 euros” una situación que “nos avergüenza como concejales” apunta López.

Por todo ello, los concejales del PP en Mataró han decidido poner en conocimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya los hechos, para poderlos esclarecer y conocer si se ha cometido alguna irregularidad y dirimir responsabilidades. “El perjuicio económico que se ha causado a la ciudad supera los 100 millones de las antiguas pesetas” una cifra inconcebible “con la que se podría ayudar a muchos mataroneses necesitados”.

Por su parte, el gobierno municipal de CiU asegura que “siempre estaremos al lado de los que quieran imponer transparencia a la gestión pública y desterrar cualquier acción que pueda ser interpretada como un intento de no buscar la verdad”. En el caso del restaurante del TCM, el gobierno recuerda que en su día pidió un informe al secretario municipal para que se posicionara sobre las condiciones con las que se realizó la concesión y ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputació. “El gobierno municipal es el primero que quiere aclarar los hechos” una vez tenga dicho informe tomará las decisiones oportunas.

En la misma línea se expresa el PSC de Mataró, aunque sigue defendiendo la legalidad del proceso aprobada por la EPE TCM, tal como indica el informe del secretario municipal. Los socialistas recuerdan que en mayo de 2011, después de las obras de adecuación del local y el pertinente aval, se añadieron unas cláusulas que, tal y como establece el informe del Secretario “complementan y armonizan el pliego de condiciones que adjudicó el concurso”. Se tratan, pues, según el PSC, de “cláusulas legales incorporadas al contrato que no son contradictorias sino complementarias y ajustadas a ley”.

(LAVANGUARDIA.COM)