Se acondicionan las antiguas pistas de conducir para facilitar un aparcamiento gratuito cerca del Hospital de Mataró

JM PISTAS CONDUCIREn el mes de Abril de 2017 el Pleno aprobó una Propuesta de Resolución presentada por nuestro Grupo Municipal que reclamaba habilitar el solar de las antiguas pistas de conducir como aparcamiento gratuito tanto para los usuarios del Hospital de Mataró como también para los de las instalaciones deportivas próximas al mismo.

No ha sido hasta ahora, un año después cuando se ha hecho público el proyecto. Las obras se iniciarán a principios de junio, por lo que, en el mes de agosto el aparcamiento ya estará abierto a los usuarios y tendrá una cabida de más de 300 plazas y ofrecerá servicio a los visitantes del Cementerio de Les Vallls, del Hospital de Mataró y de instalaciones deportivas próximas, como pueden ser las pistas de atletismo o el Campo de Hockey Hierba.

El proyecto prevé crear un acceso para vehículos y dos para viandantes, uno de los cuales dará directamente con el recinto del Hospital.

Así pues, después de un año, vamos a ver realizada una obra de adecuación propuesta por el PP y que ofrecerá a la ciudad de Mataró un aparcamiento gratuito, con lo cual, a partir de ahora será mas fácil aparcar en las inmediaciones del Hospital de Mataró.

EL PP DEMANA LA MILLORA DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE MATARÓ

L’aposta de Mataró pel nostre front marítim i el potencial atractiu que tenen les nostres platges semblen  un punt en comú dels actors  socials, econòmics,  polítics, cívics i dels mataronins en general.

Sant Simó1Per tal de tirar aquesta aposta endavant és necessari que presentin el millor dels aspectes possibles, que tinguin quants més serveis millor i que les comunicacions i els accessos siguin fluïts i agradables de transitar.

Hem fet incidència en temporades anteriors en els accessos per la Plaça de Miquel Biada i l’estació de rodalies donat que allà conflueix també un important nus de transport públic, però molt ens temem que hem cuidat poc d’altres igualment importants.  Per exemple pensem que els accessos per la Ronda Cervantes al Passeig del Callao presentem un estat manifestament millorable i són la via d’accés de molts usuaris de les platges de Sant Simó i el Callao; els murs són bruts, es podria millorar d’il·luminació i la parada de MataroBus més propera, Ronda Cervantes, té uns contenidors de residus enganxats, cosa que la fa poc atractiva i dona mal aspecte i en determinats moments olors.

És, doncs, per tot el que hem exposat que presentem el següent Prec:

- Els serveis corresponents de l’Ajuntament de Mataró realitzaran les actuacions oportunes per tal de que els accessos a les platges de Mataró estiguin en les millors condicions possibles durant tot l’any, però especialment durant els mesos que es contemplen com de temporada de bany.

S’APROVA LA NOSTRA PROPOSTA PER AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES. TAMBIÉN PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD. I RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS

El PLE APROVA LA NOSTRA PROPOSTA DE AMPLIAR ELS HORARIS DE LES TERRASSES PER QUE PUGUIN SER INSTAL·LADES A PARTIR DE LES 8 DEL MATÍ

El Regidor Luís Calzada va defensar la necessitat de que les terrasses dels bars poguessin començar a treballar a partir de les 8h. del matí. Segons ens havien manifestat alguns propietaris d’establiments d’aquest tipus que havien rebut inspeccions i fins i tot alguna denúncia per muntar les terrasses abans de les 9h. que és l’horari que permet fins ara la normativa.

Es dona la contradicció que no es podien muntar aquestes terrasses a les 8h. Però sí que es podien començar a fer altre tipus d’activitats que són molt més sorolloses, com ara obres al carrer, a vivendes o algunes actuacions de neteja o manteniment dels carrers.

PREGUNTAMOS POR LA PRESENCIA DE JABALÍES EN ALGUNAS ZONAS DE LA CIUDAD Y SU CONTROL

La Concejal Berta Azpericueta propuso al Pleno, y se aceptó, que se hicieran batidas de control de jabalíes en la zona de Carretera de Mata y Vallveric, donde la presencia de estos animales empieza a ser frecuente.

Tal y como nos habían hecho llegar diversas personas cada vez es más numerosa la presencia de jabalíes que provienen de los bosques de la zona y que se adentran en la ciudad, ello supone además de una molestia, un peligro para los conductores ya que se mueven básicamente por la noche y un atropello a uno de estos animales puede suponer un grave accidente.

Además, hemos tenido quejas de que han provocado destrozos en los huertos urbanos municipales que hay en la zona.

RECLAMEM UN PLA DE XOC PER MILLORAR L’ESTAT DELS CARRERS DE MATARÓ

A l’últim Ple, el Regidor Marco Fernández, va reclamar la necessitat de millorar l’Estat dels carrers de la ciutat, tant de la calçada com de les voreres que dia a dia empitjoren el seu estat i també la perillositat pels vianants i els vehicles que hi circulen.

Han estat moltes les queixes que hem rebut de veïns i veïnes que ens han fet arribat fotos amb sots, voreres aixecades, forats a les calçades i fins i tot a parades del MataróBus i a més aquest últim de manera repetida.

Per tot això hem demanat que es fixi un Pla de millores dels carrers  i que a més a més aquest tinguin dates d’execució, per tal de que puguem seguir el seu desenvolupament i avaluar el seu acompliment.

El contracte de concessió del bar del TCM podria contenir clàusules nul·les

El PP demana a l’Ajuntament que estudiï la situació i exigeix responsabilitats a Alícia Romero i Joan Antoni Baron

Roda de premsa Tecnocampus, Jose Manuel Lopez i regidorsEl contracte de concessió del servei de restauració del TCM que l’EPE TecnoCampus i l’empresa Eurest van signar el dia abans de la jornada de reflexió de les darreres municipals incomplia flagrantment el plec de condicions del concurs de mesos enrere i per tant té clàusules que poden ser declarades nul·les. Aquesta és una de les conclusions més importants a les que arriba l’informe encarregat per l’Ajuntament i que posa en dubte molts dels passos fets pel govern de llavors que sí que havien estat avalats pel secretari municipal. La polèmica pel bar del TCM rebrota ara de la mà d’aquest informe fet públic pel Partit Popular i sobre el que el govern es reserva la paraula fins que no l’hagi analitzat a fons.

José Manuel López, president del PP de Mataró és clar: “el que diu aquest informe és que el contracte pot ser nul, pel que Mataró podria no haver de pagar els 600.000 euros d’indemnització que està pagant”. L’informe obre la porta a litigar judicialment amb Eurest i en aquest cas es podrien desprendre responsabilitats de qui va negociar el contracte –el TecnoCampus que liderava Alícia Romero– i qui el va signar, l’Alcalde Joan Antoni Baron. Pel PP “preval l’informe encarregat externament que el del secretari, perquè obre la porta a que la ciutat recuperi 600.000 euros que es poden destinar a altres coses que a indemnitzar el beneficiari d’un contracte fet a mida”, segons paraules de López. El regidor popular demana al govern que actuï per “avaluar què convé a la ciutat” i espera amb candeletes el pronunciament de l’Oficina Antifrau que en les properes setmanes ha de resoldre sobre el cas després que el mateix grup municipal hi elevés tota la informació del cas. Ara aquest informe reforça la teoria que hi podria haver hagut irregularitats en la concessió.

Pel PP és clar que “ens hem carregat de raó quan des del primer dia vam denunciar que no era normal aquest contracte signat que contradiu el plec de clàusules del concurs públic que guanya l’empresa”. En aquest sentit apunten a l’antic govern de la ciutat que “haurà de respondre si es demostra que s’ha creat un perjudici greu a la ciutat”.

(TOTMATARO.CAT)

Antifrau investigará la adjudicación del restaurante del TecnoCampus a petición del Partido Popular de Mataró

El grupo municipal del PP en Mataró denuncia irregularidades en la contratación que obligan a indemnizar a la empresa cesante

El Partido Popular de Mataró ha llevado a la Oficina Antifrau de Catalunya el caso de la adjudicación del bar-restaurante del TecnoCampus después que la empresa Eurest, que se adjudicó el servicio en su día, tal como le permitía el contrato firmado, reclame una indemnización de 550.000 euros y obligue al consistorio a subrogar a los trabajadores del establecimiento, atendiendo a las cláusulas establecidas.

Los servicios jurídicos del Partido Popular, según el portavoz del grupo municipal en Mataró, José Manuel López, “aseguran que en ningún caso puede suceder que el contrato contradiga las cláusulas de adjudicación” como sucedió con el restaurante del TecnoCampus (TCM). Una adjudicación que el secretario municipal, a petición del gobierno de CiU, no juzgó irregular a pesar que “el pliego de cláusulas determinaba que las obras e instalaciones (…) restarían a beneficio del inmueble sin derecho a indemnización por parte del adjudicatario” mientras que el contrato que se firmó afirma todo lo contrario.

El PP responsabiliza directamente de la mala gestión en la negociación con el TecnoCampus al anterior ejecutivo del PSC, a la que entonces era concejal presidente del TCM, Alícia Romero, hoy diputada al Parlament y al anterior gerente, Antoni Uix, en la actualidad gerente de Aigües de Mataró.

CiU y PSC se posicionan
La indignación del PP, no obstante, se ha ido en aumento cuando el actual ejecutivo municipal de CiU, en minoría, “ha propuesto a la empresa que exige la indemnización, que se hiciera cargo del servicio de restauración del TCM durante la Universitat d’Estiu a cambio de 10.000 euros” una situación que “nos avergüenza como concejales” apunta López.

Por todo ello, los concejales del PP en Mataró han decidido poner en conocimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya los hechos, para poderlos esclarecer y conocer si se ha cometido alguna irregularidad y dirimir responsabilidades. “El perjuicio económico que se ha causado a la ciudad supera los 100 millones de las antiguas pesetas” una cifra inconcebible “con la que se podría ayudar a muchos mataroneses necesitados”.

Por su parte, el gobierno municipal de CiU asegura que “siempre estaremos al lado de los que quieran imponer transparencia a la gestión pública y desterrar cualquier acción que pueda ser interpretada como un intento de no buscar la verdad”. En el caso del restaurante del TCM, el gobierno recuerda que en su día pidió un informe al secretario municipal para que se posicionara sobre las condiciones con las que se realizó la concesión y ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputació. “El gobierno municipal es el primero que quiere aclarar los hechos” una vez tenga dicho informe tomará las decisiones oportunas.

En la misma línea se expresa el PSC de Mataró, aunque sigue defendiendo la legalidad del proceso aprobada por la EPE TCM, tal como indica el informe del secretario municipal. Los socialistas recuerdan que en mayo de 2011, después de las obras de adecuación del local y el pertinente aval, se añadieron unas cláusulas que, tal y como establece el informe del Secretario “complementan y armonizan el pliego de condiciones que adjudicó el concurso”. Se tratan, pues, según el PSC, de “cláusulas legales incorporadas al contrato que no son contradictorias sino complementarias y ajustadas a ley”.

(LAVANGUARDIA.COM)

Mataró crearà un observatori de la qualitat educativa a proposta del Partit Popular

El Ple va aprovar la posta en marxa d’un programa d’observació i anàlisi de la qualitat de l’educació a Mataró que havia promogut el Grup Municipal del Partit Popular. Gràcies als vots de suport de CiU, PSC i PxC i a l’abstenció d’ICV-EUiA i la CUP, l’ajuntament de Mataró mitjançant la Direcció d’Educació i el Servei d’Estudis i Planificació crearà “El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró”

El regidor del Partit Popular, José Manuel López, va explicar que “l’objectiu d’aquest observatori és recavar, recollir i tenir dades sobre la qualitat i tots aquells aspectes que es considerin convenients sobre l’estat de la qualitat de l’educació i tots aquells altres aspectes que es considerin convenients relacionats amb la qualitat de l’ensenyament a tota l’etapa d’ensenyament obligatori i d’altres no obligatòries però de molt d’interès com els cicles formatius i el batxillerat.”

A través d’aquest programa es promouran estudis de diferents entitats sobre la qualitat educativa de la ciutat a proposta del Consell Escolar Municipal, del Consell de Formació Professional o de la pròpia regidoria d’Educació. A cada inici o final de curs acadèmic es presentaran els resultats de tots aquests estudis de manera que les dades obtingudes marcaran el disseny de les polítiques eductives municipals i les possibles intervencions de millora de la qualitat de l’ensenyament a Mataró.

(TOTMATARO.CAT)

El PP de Mataró presenta una pregunta al Govern Municipal sobre la setència del TSJC en relació a El Corte Inglés

José Luís Calzada, Regidor del Grup Municipal del Partit Popular Català, presenta les següents preguntes per ser contestades al proper Ple Municipal.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat el Pla de Millora Urbana de la illa de Can Fàbregas de Mataró com a nul de ple dret. Segons la sentència del TSJC, el trasllat que es va fer de la antiga fàbrica de Can Fàbregas contradiu el Pla especial de patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. En concret la sentència de l’òrgan judicial afirma que el pla urbanístic no dona cobertura al desmuntatge ja realitzat i avalat per la Generalitat de Catalunya, ja que l’antiga fàbrica estava catalogada amb el màxim nivell de protecció.

En relació a aquesta sentència, presentem les següents preguntes per ser contestades al proper Ple Muncipal:

1.-Té el Govern Municipal la intenció de presentar algun tipus de recurs davant el TSJC?

2.-Quines són fins al dia d’avui les despeses suportades per aquest Ajuntament originades pels diferents litigis judicials referents a aquest afer?

3.-En quina situació queden les obres de construcció de les obres de El Corte Inglés?