Dolors Montserrat: “La reforma fiscal posarà més diners en mans dels ciutadans, això dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”

 

  • Dolors Montserrat: “Aquesta reforma fiscal és la més social de l’història ja que per primera vegada les rendes més baixes pagaran menys. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. I d’aquesta manera podran disposar del seu salari integra”.
  • José Manuel López: “Molts mataronins ho van passar molt malament amb el tema de les preferents de caixa laietana i es per tant una bona noticia que amb aquesta reforma les preferents no tributaran”
  • Diego Sánchez: “El Partit Popular compleix sempre el que diu, aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat”

La Vicepresidenta Tercera del congres dels diputats, Dolors Montserrat, ha parlat de la reforma fiscal presentada pel govern, en una conferencia a Mataró, acompanya pel president comarcal Diego Sánchez i e regidor de Mataró i president local, José Manuel López,  i ha assegurat que “la reforma baixa els impostos a tothom de manera immediata, a partir de l’1 de gener de 2015.  Per tant al posar més diners en mans dels ciutadans es dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”.

Dolors Montserrat que ha qualificat aquesta reforma com “una reforma social” ha explicat que amb aquesta reforma “les rendes més baixes pagaran menys”. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, es a dir 750.000 espanyols ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. D’aquesta manera els assalariats que guanyin menys de 12.000 euros podran disposar del seu salari integra a partir del 2015; El 72% dels declarants tenen rendes inferiors als a 24.000 euros a l’any. Per aquest ampli col·lectiu, la rebaixa mitja en l’IRPF serà del 23,47%. Pels contribuents amb una renda inferior a 30.000 euros la rebaixa serà del 19,34%, i del 16,72% per a rendes inferiors a 60.000 euros.

Tanmateix Dolors Montserrat ha dit que “amb aquesta reforma les grans empreses pagaran més”. La reforma fiscal limita les deduccions per beneficis de les grans empreses, a favor de les PIMES. Les PIMES son les grans beneficiades de la rebaixa de l’impost de Societats. Les entitats de crèdit queden excloses.

(Amb el PSOE, el tipus efectiu de les grans empreses va baixar al 3,5%, des de el 16% de 2004, provocant una caiguda de la recaptació)

 

Parlant dels benefici d’aquesta reforma fiscal per les empreses i per tant pels empresaris Dolors Montserrat ha explicat que a emprenedors i autònoms se’ls rebaixarà el tipus de retenció. Als autònoms amb ingressos inferiors a 12.000€/anuals el tipus de retenció baixa del 21% actual al 15%. La retenció general passarà al 20%. Per emprenedors es manté l’incentiu que el Govern va aprovar en 2013; reducció del 20% en els rendiments nets als autònoms que iniciïn activitats econòmiques el primer exercici en que s’obtinguin resultats positius i el següent any (IRPF). La quantia dels rendiments nets a la que s’aplicarà la reducció no podrà superar l’import de 100.000 euros anuals.

Amb relació a l’impost de societats es redueix el tipus de càrrega, al 2015 serà el 28%, i amb caràcter definitiu el tipus se situa al 25% (es manté el 30% per les entitats de crèdit).Per tal de mantenir la recaptació el 2015, es prorroguen les mesures temporals en vigor com els pagaments fraccionats incrementats, la limitació de compensació de les bases imposables negatives, la limitació de fons de comerç, l’increment de pagament fraccionat amb dividends de fonts estrangeres.

La Vicepresidenta envers  les indemnitzacions per acomiadament ha recordat que tenen un tractament atípic ja que es un ingrés que no sempre tributa per IRPF. Així s’inclourà en l’impost però introduint 2.000 euros exents per any treballat. D’aquesta manera els assalariats amb rendes mes baixes no hauran de pagar en cas d’acomiadament. (l’exempció serà del 100% per als que rebien un sou anual de fins a 20.000 euros, i fins a 30.000 euros estarà exempta de tributació el 72,72% de la indemnització).

“Aquesta reforma no puja l’Iva”. La millora econòmica permet no tocar  l’impost més enllà de lo que exigeix la normativa comunitària per productes sanitaris.

En l’àmbit de la família Dolors Montserrat també ha volgut explicar els beneficis d’aquesta reforma i ha explicat que la reforma fiscal també aportarà beneficis per a les famílies i persones amb discapacitat. Aquesta reforma manté l’ajuda per les mares treballadores i s’amplia (famílies amb fills o ascendents dependents amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses amb 3 fills o més, famílies amb dos fills però un d’ells amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses de categoria especial amb 5 o més fills, amb 4 fills i almenys tres per part o adopció múltiple… L’import d’aquesta ajuda son 1200 euros anuals, acumulables per cadascuna de les situacions familiars fins a 4.800€. Aquesta ajuda també és compatible amb la de la mare treballadora.

 

Per la seva part el regidor i president local, José Manuel López que va explicar que el lloc triat avui per presentar aquesta reforma ‘L’espai Gatassa’ era una de les possessions de Caixa Laietana a Mataró, va destacar precisament d’aquesta reforma el tema de les preferents, ja que “a Mataró van ser molts els afectats per les preferents de Caixa Laietana” i va subratllar que “amb aquesta reforma les preferents no tributaran i tampoc la dació en pagament”, recordant que fins ara les plusvàlues que s’obtenien amb la dació en pagament i el ‘canje’ de les preferents tributaven. I va recordar que el PSOE no va fer res davant l’abús de les preferents i va accelerar els desnonaments amb el Pla Chacón, en 2007.

Finalment el president comarcal Diego Sánchez va dir que “ el partit Popular sempre compleix el que diu; aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que el partit Popular portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat. Un reforma que comportarà un increment del consum, un augment de la demanda interna i de la inversió que elevarà la recaptació i contribuirà a reduir el dèficit públic”.

José Manuel López: “Els aires de canvi que bufaven al 2011 han quedat en molt poc”

José Manuel López, del PP, respon el qüestionari d’equador de mandat

1. Quina nota posa al govern municipal en aquesta primera meitat de mandat. Per què?

En termes educatius de l’etapa de la LOGSE, creiem que Necessita Millorar, si be és cert que estan gestionant una situació molt dura i complicada, no és menys cert que no fa la sensació de tenir les idees clares, ni pot ni sap trencar amb el passat i començar de nou perquè sovint necessita els vots dels representants de l’anterior Govern, li ha costat formar equips, han plegat més càrrecs polítics de govern que en els últims anys i en alguns temes sembla que es fa més soroll que feina de veritat, els aires de canvi que bufaven al 2011 han quedat en molt poc.

2. Mataró està millor o pitjor que fa dos anys. Què pot fer l’Ajuntament per millorar-ho?

No podem afirmar que està millor quan el nombre d’aturats ha continuat pujant i tots els problemes que pateixen els nostres conciutadans continuen igual o pitjor que fa dos anys. L’Ajuntament el que pot fer és facilitar la vida a aquells que intenten generar activitat econòmica, facilitant i orientant a aquells que decideixen iniciar el camí de l’emprenedoria, màxim quan moltes d’aquestes persones són persones que s’autoocupen i que per tant no tenen ni temps ni coneixements suficients per començar aquest camí. En els actuals moments fer de suport a aquells que pitjor ho passen i estar al costat dels mataronins tal i com s’ha fet amb el tema de les preferents, creiem que és molt important. I per concloure aquest apartat projectar la ciutat cap a l’exterior a la recerca d’oportunitats i de possibles emprenedors que ens triïn com a seu de les seves empreses.

3. Quin ha estat el major encert i quin el major error del govern municipal?

Crec que el major dels encerts ha estat en alguns casos entendre que havia d’anar amb la resta de Grups en alguns temes importants per la ciutat com ara el tema de les preferents o el de desencallar el Corte Inglés, el major error potser també el lligaria amb aquest últim, la solució final tot i que potser és la menys dolenta, ens sembla que no té massa lògica quan a Mataró tenim almenys 3 possibles seus per a la Casa de la Cultura Popular que ara mateix estan tancades i sense cap ús.

4. Quina ha de ser la prioritat pel que queda de mandat?

Les prioritats no poden ser diferents de les que ja estan marcades, generar un entorn favorable pels que generin activitat econòmica i ajudar aquells que estan patint especialment les conseqüències de la crisi econòmica.

(TOTMATARO.CAT)

Entrevista a José Manuel López

Candidat del Partit Popular Català a les eleccions autonòmiques pel Maresme.

El PP de Mataró reclama a los partidos del Consistorio que dejen a un lado los intereses partidistas en favor de Mataró

En una rueda de prensa celebrada ayer, dia 18 de julio, el Portavoz del Grupo Municipal del PP de Mataró, José Manuel López, pidió a los partido del Consistorio que dejen a un lado los intereses políticos propios de sus formaciones y sumen esfuerzos en favor de la ciudad.

López hizo esta petición después de lo ocurrido en el Pleno del Cartapacio, cuando después de haber anunciado su abstención, por escrito y también verbalmente al inicio del Pleno, ICV-EUiA cambió su voto de abstención por un voto negativo, cosa que propició que uno de los puntos importantes del Cartapacio, el que hacía referencia al nombramiento de los cargos de confianza, quedara sin aprobar.

El portavoz popular cree que la actitud de los partidos del anterior Tripartito que tienen representación en el actual Ayuntamiento (PSC y EUiA) no favorece para nada la puesta en marcha del nuevo Ayuntamiento, cosa que repercutirá negativamente en los intereses de la ciudad y en sus ciudadanos, que en las pasadas Municipales dejaron claro que querían un cambio de rumbo y de partidos en el Gobierno municipal.