PROPUESTA PARA QUE SE REFLEXIONE SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS LA BAJADA DE NATALIDAD

Resultado de imagen para deportes

Nuestro Grupo Municipal ha registrado una Propuesta de Resolución, para ser tratada en el próximo Pleno del mes de noviembre, para que se haga una reflexión conjunta del Ayuntamiento y las Entidades Deportivas de la ciudad sobre los efectos de la bajada de natalidad que se viene registrando en los últimos años y que, supondrá una disminución del número de niños y niñas que realizan algún tipo de deporte en Mataró. Esta disminución provocará la desaparición de equipos de formación y conllevará también una disminución de ingresos de los Clubs de sus escuelas deportivas.

Lo que pretendemos es que se haga una planificación, por parte del Instituto de Deportes de Mataró y también de las Entidades deportivas, en consonancia con la nueva realidad. Y proponemos que se potencie la práctica del deporte en otros sectores de la población, adolescentes y personas mayores.

Nota aclaratòria sobre la suposada campanya d’inspeccions als clubs esportius catalans

Durant les últimes setmanes s’han produït reunions a diferents nivells a les quals han estat convocats els clubs i associacions esportius de la nostra ciutat i pel que coneixem de tot Catalunya en relació a una suposada campanya d’inspeccions impulsada des de la Seguretat Social i que afectava especialment als clubs catalans.

Pel que hem pogut conèixer hi ha una part de la informació que s’està obviant i que no es fa arribar als clubs (d’una manera interessada i partidista)

És per això que el fem arribar aquesta nota aclaratòria:

-Des del 2009 s’ha actuat a 12 clubs de tot Catalunya, només a Mataró tenim aproximadament un centenar.

-Les actuacions van començar degut a 3 denúncies dels propis treballadors que no havien estat donats d’alta a la Seguretat Social.

-Els 12 clubs corresponen a equips de futbol professional de 1era, 2ona i 2onaB i als clubs de waterpolo que estan o han estan a Divisió d’Honor. Per tant no han afectat a equips purament de base i sí a clubs que podríem considerar d’èlit.

-Es tracta de regularitzar situacions en les quals el SOU que es rep es equiparable a la percepció d’un salari, no a conceptes de compensació de despeses de desplaçaments o altres tipus d’activitats necessàries pel desenvolupament de les activitats pròpies del club.

-Les compensacions en no constituir salari, no obliguen a altes de la Seguretat Social.

-De totes les investigacions que s’han fet només s’han considerat relacions laborals 1 de cada 4 casos, i això tenint present que s’han fet sobre clubs amb una estructura professional o semi-professional com hem dit anteriorment.

-La data del 30 de setembre va ser consensuada amb la Direcció de la Secretaria de l’Esport de Catalunya.

-NO HI HA HAGUT CAP SANCIÓ, però si que s’han regularitzat les cotitzacions a la Seguretat Social que s’havien produït en els anys als quals fan referència les investigacions.

-ES CERT QUE HI HA UNA VOLUNTAT DE REGULARITZACIÓ DEL SECTOR,igual que es va fer fa uns anys amb els monitors de lleure (casals i cases de colònies arrel d’un infortunat accident que va costar la vida a 4 nens de Badalona) o més recentment amb les empleades de la llar.

-També cal reconèixer que degut a la situació de crisi  cada vegada seran més freqüents les denúncies de treballadors que volen veure reconegut el seu dret a cotitzar per tal de percebre els drets que això devenga a futur com ara la possible prestació d’atur o la prestació de la pensió de jubilació.

 -QUEDA  MOLT CLAR QUE NO S’HA ACTUAT CONTRA L’ESPORT DE BASE COM ALGÚ HA VOLGUT FER CREURE CREANT UNA SITUACIÓ DE PÀNIC ABSOLUTAMENT INFUNDADA.

-CREIEM OPORTÚ QUE EL MON DE L’ESPORT DE BASE SÀPIGA QUE LA SECRETARIA DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ESTAVA AL CORRENT DE TOT JA QUE LES DATES DE TOT EL PROCÉS ESTAVEN PACTADES ENTRE LA SEGURETAT SOCIAL ILA PRÒPIA SECRETARIA PEL QUE NO ENTENEM AQUESTA SOBTADA INDIGNACIÓ I CAMPANYA DE LA POR VERS ELS CLUBS.

Rebi una cordial salutació i restem a la seva disposició pel qualsevol aclariment.

José Manuel López González

Portaveu Grup Municipal del PPC