El PP de Mataró demana a la Generalitat una “aportació extraordinària urgent” per sanejar tot el dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  • José Manuel López: “Cal que aquesta aportació extra de recursos es faci en un termini màxim de tres mesos donada l’actual situació de risc en es troba la prestació dels serveis sanitaris del Consorci”.
  • “El Consorci sanitari del Maresme ja va néixer sense el finançament pressupostari necessari el que impedeix un funcionament amb normalitat que ha obligat a retallades, complicades adequacions de les estructures de personal i problemes per adquirir material nou”.  El grup Parlamentari del Partit Popular, a petició del grup municipal del Partit Popular de Mataró, ha demanat que “la Generalitat de Catalunya faci una aportació extraordinària urgent de recursos per sanejar la totalitat del dèficit estructural del Consorci Sanitari del Maresme i evitar el risc en que es troba la prestació dels serveis sanitaris”. Tanmateix demana que “aquesta aportació es faci en el termini màxim de tres mesos donada la situació d’urgència del Consorci”.

José Manuel ha considerat “totalment insuficient” la partida que va incloure el Departament de Salut als pressupostos de 2013 per retornar el capital pendent d’amortitzar de dos préstecs contrets pel Consorci, en un intent de reconèixer aquesta manca de finançament.

Tanmateix el regidor Popular ha explicat que “en tots aquests anys, els informes anuals d’Intervenció han assenyalat importants anomalies comptables, com el fet de realitzar inversions per equipaments sense el finançament del Departament de Salut i elaborar els pressuposts sense tenir en compte el fons d’amortització fet que ha agreujat la situació en que actualment es troba el Consorci”.

El portaveu del grup municipal, José Manuel López ha recordat que el Consorci Sanitari de Mataró es crea arrel de la fusió dels dos Centres sanitaris del municipi (l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Clínica La Aliança). Tenint en conte que l’Hospital de Mataró històricament ha tingut importants problemes pressupostaris per un dèficit de finançament, els problemes que existien des de abans de la fusió dels dos centres i que havien generat un deute acumulatiu any rere any, van passar en part al Consorci i altre part van quedar a càrrec del PASS.

Posteriorment, l’any 1 999, es crea el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) que ja es va posar en marxa sense el finançament pressupostari suficient per pagar ni les pròpies nomines dels treballadors ni als proveïdors. “Es evident que aquesta situació, que existeix des de la creació del CSdM, provoca alteracions a la qualitat del servei assistencial- ha dit el regidor- amb retallades, complicades adequacions de les estructures de personal amb problemes per adquirir material nou, el que impedeix que el usuaris tinguin una assistència de qualitat”. Finalment el regidor ha afegit que també l’edifici té mancances estructurals que requereixen solucions.