El PP pretén ser “protagonista” del futur govern de Mataró

El PP engega motors i ja té la mirada fixada en les eleccions municipals. El portaveu i candidat popular, José Manuel López, es marca com a repte ser “protagonista” del futur govern de la ciutat. López, que degut a la previsible fragmentació de vot no ha volgut marcar-se un objectiu en nombre de regidors, considera que els nous partits que concorreran a les eleccions no estan prou preparats per entomar el govern de la ciutat i també que CiU ha demostrat durant aquest mandat no haver sabut capitalitzar “el canvi que necessita la ciutat”. Per tot plegat, López considera que el PP és una força que ofereix prou garanties per governar la ciutat.

López ha fet aquestes declaracions durant el dinar d’inici d’any amb els periodistes. Un dinar en què ha rebut el suport del president provincial del PP, Alberto Villagrasa. El dirigent popular ha carregat contra CiU i PSC assegurant que la gestió d’uns i altres ha estat “un fracàs” que donen com a única opció el PP.

El PP de Mataró centrarà la seva campanya electoral en l’economia i la seguretat.

Publicat a m1tv

Molt de soroll… i resultats

A començaments de 2014 semblava que els Ajuntaments havien de tancar portes amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que acabava d’aprovar el Congrés dels Diputats, i amb la resta de Consistoris el de Mataró. Tots els Grups Polítics sense excepció amb i sense representació i també agents socials es tornaven a omplir la boca de paraules altisonants “Recentralització” “Atac al Municipalisme” “Mort dels Ajuntaments” i un llarg etc incloses totes les possibilitats d’oposar-se a aquesta iniciativa del Govern de l’Estat.

Passat un any, ja podem fer un cert balanç del que la nova llei ha significat realment. Del que deien de pèrdua de competències pels Ajuntaments, cap ni una, ni les pròpies, ni les delegades per una altra administració ni les que es consideraven no pròpies ni delegades; i així ho avala un informe signat pels 2 més alts funcionaris municipals que a més ho són de l’Estat, per tant, faltaven a la veritat els que deien que la LRSAL provocaria que serveis fonamentals pels mataronins s’haurien de deixar de donar, els fets els han deixat en evidència.

El que estem veient, i aprovant els Regidors, són mesures d’adaptació a aquesta Llei que fa anys que haurien d’haver estat posades en marxa i que tot sigui dit ens hagueren estalviat molts problemes i mals de caps en forma de deute. Ja fa mesos que aprovem l’adaptació dels Consorcis a la LRSAL en el sentit de que no puguin esdevenir “chiringuitos” amb portes giratòries per col·locar als companys de partit que no poden ser funcionaris, volem recordar aquí el fracàs que va suposar el desplegament de la TDT al Maresme amb un Consorci pel Nord de la comarca que va suposar una pèrdua de diners i temps important.

Acabem d’aprovar que PUMSA sigui depenent directament de l’Ajuntament, si fins ara l’empresa d’urbanisme pública municipal, anava al seu aire deixant el deute i el llast que ha deixat, ara s’augmentarà el control municipal sobre la mateixa i el seu deute comportarà per l’Ajuntament, amb el que les alegries pressupostàries ja no podran ser mai les mateixes, ja que s’augmenta el control sobre els organismes creats en paral·lel a l’administració per dissimular endeutament.

En definitiva, aquestes mesures, poden agradar o no, suposo que a aquells que no simpatitzen amb el Partit Popular, no els agradaren gens, però el que ningú no podrà negar és que calia posar ordre, i Mataró amb el deute municipal existent i el llast que aquest suposa per tal de tirar polítiques en favor de les persones i de la millora de l’economia a la ciutat, és un bon exemple de la necessitat d’aquest ordre.

Dolors Montserrat: “La reforma fiscal posarà més diners en mans dels ciutadans, això dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”

 

  • Dolors Montserrat: “Aquesta reforma fiscal és la més social de l’història ja que per primera vegada les rendes més baixes pagaran menys. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. I d’aquesta manera podran disposar del seu salari integra”.
  • José Manuel López: “Molts mataronins ho van passar molt malament amb el tema de les preferents de caixa laietana i es per tant una bona noticia que amb aquesta reforma les preferents no tributaran”
  • Diego Sánchez: “El Partit Popular compleix sempre el que diu, aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat”

La Vicepresidenta Tercera del congres dels diputats, Dolors Montserrat, ha parlat de la reforma fiscal presentada pel govern, en una conferencia a Mataró, acompanya pel president comarcal Diego Sánchez i e regidor de Mataró i president local, José Manuel López,  i ha assegurat que “la reforma baixa els impostos a tothom de manera immediata, a partir de l’1 de gener de 2015.  Per tant al posar més diners en mans dels ciutadans es dinamitzarà el consum i s’incrementarà l’activitat econòmica”.

Dolors Montserrat que ha qualificat aquesta reforma com “una reforma social” ha explicat que amb aquesta reforma “les rendes més baixes pagaran menys”. Per primera vegada, les rendes menors a 12.000 euros a l’any no tributarà, es a dir 750.000 espanyols ni tant sols hauran de presentar sol·licitud de devolució doncs no se’ls i practicarà cap retenció. D’aquesta manera els assalariats que guanyin menys de 12.000 euros podran disposar del seu salari integra a partir del 2015; El 72% dels declarants tenen rendes inferiors als a 24.000 euros a l’any. Per aquest ampli col·lectiu, la rebaixa mitja en l’IRPF serà del 23,47%. Pels contribuents amb una renda inferior a 30.000 euros la rebaixa serà del 19,34%, i del 16,72% per a rendes inferiors a 60.000 euros.

Tanmateix Dolors Montserrat ha dit que “amb aquesta reforma les grans empreses pagaran més”. La reforma fiscal limita les deduccions per beneficis de les grans empreses, a favor de les PIMES. Les PIMES son les grans beneficiades de la rebaixa de l’impost de Societats. Les entitats de crèdit queden excloses.

(Amb el PSOE, el tipus efectiu de les grans empreses va baixar al 3,5%, des de el 16% de 2004, provocant una caiguda de la recaptació)

 

Parlant dels benefici d’aquesta reforma fiscal per les empreses i per tant pels empresaris Dolors Montserrat ha explicat que a emprenedors i autònoms se’ls rebaixarà el tipus de retenció. Als autònoms amb ingressos inferiors a 12.000€/anuals el tipus de retenció baixa del 21% actual al 15%. La retenció general passarà al 20%. Per emprenedors es manté l’incentiu que el Govern va aprovar en 2013; reducció del 20% en els rendiments nets als autònoms que iniciïn activitats econòmiques el primer exercici en que s’obtinguin resultats positius i el següent any (IRPF). La quantia dels rendiments nets a la que s’aplicarà la reducció no podrà superar l’import de 100.000 euros anuals.

Amb relació a l’impost de societats es redueix el tipus de càrrega, al 2015 serà el 28%, i amb caràcter definitiu el tipus se situa al 25% (es manté el 30% per les entitats de crèdit).Per tal de mantenir la recaptació el 2015, es prorroguen les mesures temporals en vigor com els pagaments fraccionats incrementats, la limitació de compensació de les bases imposables negatives, la limitació de fons de comerç, l’increment de pagament fraccionat amb dividends de fonts estrangeres.

La Vicepresidenta envers  les indemnitzacions per acomiadament ha recordat que tenen un tractament atípic ja que es un ingrés que no sempre tributa per IRPF. Així s’inclourà en l’impost però introduint 2.000 euros exents per any treballat. D’aquesta manera els assalariats amb rendes mes baixes no hauran de pagar en cas d’acomiadament. (l’exempció serà del 100% per als que rebien un sou anual de fins a 20.000 euros, i fins a 30.000 euros estarà exempta de tributació el 72,72% de la indemnització).

“Aquesta reforma no puja l’Iva”. La millora econòmica permet no tocar  l’impost més enllà de lo que exigeix la normativa comunitària per productes sanitaris.

En l’àmbit de la família Dolors Montserrat també ha volgut explicar els beneficis d’aquesta reforma i ha explicat que la reforma fiscal també aportarà beneficis per a les famílies i persones amb discapacitat. Aquesta reforma manté l’ajuda per les mares treballadores i s’amplia (famílies amb fills o ascendents dependents amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses amb 3 fills o més, famílies amb dos fills però un d’ells amb discapacitat superior al 33%, famílies nombroses de categoria especial amb 5 o més fills, amb 4 fills i almenys tres per part o adopció múltiple… L’import d’aquesta ajuda son 1200 euros anuals, acumulables per cadascuna de les situacions familiars fins a 4.800€. Aquesta ajuda també és compatible amb la de la mare treballadora.

 

Per la seva part el regidor i president local, José Manuel López que va explicar que el lloc triat avui per presentar aquesta reforma ‘L’espai Gatassa’ era una de les possessions de Caixa Laietana a Mataró, va destacar precisament d’aquesta reforma el tema de les preferents, ja que “a Mataró van ser molts els afectats per les preferents de Caixa Laietana” i va subratllar que “amb aquesta reforma les preferents no tributaran i tampoc la dació en pagament”, recordant que fins ara les plusvàlues que s’obtenien amb la dació en pagament i el ‘canje’ de les preferents tributaven. I va recordar que el PSOE no va fer res davant l’abús de les preferents i va accelerar els desnonaments amb el Pla Chacón, en 2007.

Finalment el president comarcal Diego Sánchez va dir que “ el partit Popular sempre compleix el que diu; aquesta baixada d’impostos es una de les polítiques que el partit Popular portava en el seu programa electoral i que ara pot posar en marxa després de salvar al país del rescat. Un reforma que comportarà un increment del consum, un augment de la demanda interna i de la inversió que elevarà la recaptació i contribuirà a reduir el dèficit públic”.

L’Alcalde de Mataró serà sotmès a una moció de confiança per comprovar el suport que té

•  José Manuel Lopez: “si no hi ha canvis importants podem donat per acabat aquest mandat quan falta gairebé un any i mig per que es conformi un nou ajuntament”.

• Alberto Villagrasa: “Ara toca traslladar a les administracions els esforços realitzats pels ciutadans.”

José Manuel López y Alberto VillagrasaJosé Manuel López, President del Grup Municipal del partit Popular a Mataró ha declarat que “si no hi ha canvis importants podem donat per acabat aquest mandat quan falta gairebé un any i mig per que es conformi un nou ajuntament”. A aquest respecte ha comentat que “la manca de recolzaments per aprovar els pressupostos i la situació generada per les declaracions posteriors al Ple dificulten enormement la possibilitat d’arribar a acords i impossibilita trobar solucions de consens en temes importants de ciutat que s’han de prendre”.

Es per aquest motiu que Jose Manuel López, amb la companyia d’Alberto Villagrasa, portaveu del Partit a la Diputació de Barcelona i Secretari General provincial, considera que les circumstàncies en que es troba l’Ajuntament de Mataró poden només trobar solució si es convoca un Ple Extraordinari. D’aquesta manera, es sotmetria a una qüestió de confiança i es valoraria el suport amb el qual compta. De la mateixa manera, Alberto Villagrasa ha recalcat que ara no hi ha d’impediment per pagar la factura de l’edifici del Rengle, i que per tant fora aquesta una bona manera de garantir una certa governabilitat de la ciutat.

Alberto Villagrasa ha fet també declaracions respecte de la Llei d’Administració Local, que segons el seu judici es la solució més cabal per la organització de la mateixa: “La Llei de reforma de l’Administració Local bàsicament limita els sous dels alcaldes i aporta més transparència als cost dels serveis i a la gestió municipal; costa entendre que algú s’oposi a això”.

Tot i que suposi una feinada en una primera instància, considera Alberto Villagrasa, “aquesta llei és una necessitat. Ara toca traslladar a les administracions els esforços realitzats pels ciutadans. Tant socialistes com convergents han tingut molts anys de govern per tal de satisfer les justes demandes dels municipis i no han mogut un dit, ara no estan legitimats per queixar-se ja que quan han tingut oportunitat de legislar no ho han fet”.

Alberto Villagrasa considera que “és un clam limitar els sous o que hi hagi més transparència en la gestió municipal i pel que fa al cost dels serveis”. Tanmateix el diputat ha dit que “és curiós que aquells que es malfien del tribunal Constitucional be que el fan servir quan amb ells les coses no els hi agraden”.

Entrevista al Presidente del PP de Mataró, José Manuel López

Llegados al ecuador del mandato, ¿Cómo ve la situación de Mataró?

Mataró ha mejorado poco en estos 2 años, ciertamente la situación heredada de los 30 años de tripartito es muy complicada, pero la aportación del gobierno nacionalista en minoría ha sido muy pobre. Se han dedicado básicamente a tirar balones fuera, culpar al tripartito de todo sin entrar en denuncias concretas y a dilatar la enorme deuda en el tiempo, pero acción de gobierno muy poca.

Para vd. ¿Cuáles son los principales problemas de Mataró en estos momentos?

Es cierto que algunos vienen de lejos, el ser la ciudad de más de 50.000 habitantes de Cataluña con la tasa de paro más alta es algo que viene de principios de este siglo cuando se resolvió mal la apertura de los mercados internacionales a los productos textiles cosa que provocó el desmantelamiento de nuestra industria tradicional. Pero también es cierto que ni antes ni ahora se están buscando alternativas que generen puestos de trabajo. La apuesta por el Tecnocampus y las nuevas tecnologías es interesante pero no puede ser la única, este tipo de industria no genera un gran número de puestos de trabajo.

No podemos volver a caer en el error de no diversificar nuestros sectores productivos y apostar todo a una sola actividad económica, es necesario potenciar la industria tecnológica, pero también la tradicional, los servicios, la actividad turística y todo lo que nos sirva para generar empleo que es nuestro principal problema..

¿Pero existen alternativas en la situación de crisis actual?

Seguro que sí, Mataró es una gran ciudad que debe apostar por potenciar el centro comercial antes de la llegada del Corte Inglés, si llega, para que este sea la guinda del pastel. También debe apostar por revitalizar el sector textil, China y el Extremo Oriente ya no son tan baratos para producir como hace unos años y es posible un repunte de la industria del género de punto, pero hay que apostar por generar producto de marca, calidad y diseño. Otro de las asignaturas pendientes es poner en valor el Puerto y el Paseo Marítimo, el éxito del Hotel del Puerto nos indica que es posible generar actividad económica en este entorno.

¿Además del económico, hay más problemáticas en la ciudad?

 Sí sin duda, temas como la limpieza, la seguridad y la inmigración generan malestar y polémica en la ciudad.

 ¿Cuáles són estas problemáticas?

 La limpieza de la ciudad deja mucho que desear, se ha rebajado el importe destinado se ha disminuido el servicio, hay casi 40 trabajadores menos y en cambio els mataronins pagamos más por el mismo. En materia de seguridad, por mucho que diga el actual alcalde, la sensación que se tiene es que hay zonas poco seguras, no por delitos muy graves, pero si continuados y que afectan a los más débiles, a la gente mayor o a los más jóvenes. Es necesario más presencia policial en la calle y no nos cansaremos de pedirlo.

 Por lo que respecta a la inmigración, las políticas son continuistas, no cabe el buenismo, no podemos seguir igual y lo más grave es que ahora ya no son recien llegados si no personas que llevan años viviendo entre nosotros y que por lo tanto han tenido tiempo de integrarse. Hoy más que nunca es necesario hablar de DEBERES por que los derechos ya los tienen desde el primer día, y quien no se quiera integrar y adoptar nuestros valores y normas de convivencia no debiera tener sitio entre nosotros.

 Hablemos de política catalana, ¿cómo ve la situación?

 Estamos en una huida hacia delante de CiU, se han metido en un berenjenal para maquillar la situación económica y que a ellos como partido de gobierno no les afecte la crisis, pero al final sus errores y la falta de medidas contra la crisis les va a pasar por encima.

 ¿Y el papel del PP Catalán?

 Tenemos una labor difícil, pero también las ideas claras, la crisis nos pasa factura como partido de gobierno y tapa la firmeza en cuanto a la oposición ante el nacionalismo. Las cosas se están haciendo bien, sin estridencias pero con solidez y sin faltar a nuestros principios que son básicamente el de que queremos seguir siendo catalanes y españoles y de que pensamos que si a España le va bien a Cataluña le irá mejor, por que siempre ha sido así.

¿Qué piensa sobre la situación política en general, la desafección y el desprestigio que sufren los políticos?

Creo que en parte es merecido, se han hecho cosas muy mal, se engañó a la gente negando la crisis, se nos hizo creer que éramos ricos cuando en buena parte era un espejismo. Pero también creo que a veces se es injusto, la mayoría de los políticos ni somos corruptos, ni somos unos chorizos, ni nos aprovechamos de nuestro cargo, estamos durante unos años al servicio de la sociedad, de nuestra localidad y defendiendo nuestras ideas, y un día volveremos a nuestra actividad privada (cosa que debiera ser obligatoria)y seguiremos como será mi caso implicados en la vida social y cívica de nuestra ciudad al igual que hacía antes de ser concejal.

 ¿Sobre los nuevos movimientos políticos que están surgiendo que piensa?

 Son una respuesta a necesidades e inquietudes de la sociedad a las cuales los partidos tradicionales no han dado respuesta, o no lo suficiente, pero también es cierto que viven en la ambigüedad, algunos son monotemáticos y sólo hablan de un tema, otros no se definen ni socialmente ni ideológicamente, no sabemos si son de centro, de derechas o de izquierdas y sobre la mayoría de temas no opinan. Además aprovechan el no haber tenido nunca responsabilidades de gobierno, lo cual les permite decir que nunca han hecho nada mal, aunque se olvidan de decir que tampoco nunca han hecho nada bien. A menudo me recuerdan una frase de Groucho Marx “estos son mis principios… y si no le gustan los cambio” al final siempre acaban diciendo lo que la gente quiere oír pero no dicen que es casi imposible de hacer.

(PREMIAPLUS.COM)

El PPC de Mataró respecta el dret de la FAVM a fer el que cregui convenient però no callarà davant de qualsevol vulneració de la convivència o dels valors que ens donat

El Portaveu Popular a Mataró, José Manuel López, va declarar ahir en roda de premsa que respecta el dret de la FAVM, a fer el que considerin oportú, però que no creu que en cap moment vulnerés cap norma ni llei i que el que va passar en el Ple Ordinari de novembre no va més enllà del que ja s’ha pogut sentir en altres ocasions, o en altres temes.

El mateix López va afegir, que els populars mataronins, pensen continuar  denunciant el que són vulneracions de la convivència i de les normes cíviques  com ho han fet fins ara i de la mateixa manera, és a dir sense generalitzar a tota la comunitat i en casos que sabem del tot que són certs. En aquest sentit ha explicat que en altres temes similars han presentat preguntes per escrit, no públiques, i que sovint la resposta ha estat evasiva, pel que es fa molt difícil exercir la funció de control i oposició. Pel que semblen tenir la impressió que res a canviat amb el nou govern que manté una línia de “buenismo” continuista.

També s’ha referit al fet que va fer públic al mateix Ple sobre una entitat mataronina per menysprear el paper de les dones a la nostra societat  per no portar  el vel islàmic i estudiar , cosa de la que ningú s’ha fet ressó  i ha afirmat que de tenir la certesa que la vinyeta extreta de la pàgina de facebook d’aquesta associació vulnera alguna norma ho posaran en coneixement de la justícia.

El contracte de concessió del bar del TCM podria contenir clàusules nul·les

El PP demana a l’Ajuntament que estudiï la situació i exigeix responsabilitats a Alícia Romero i Joan Antoni Baron

Roda de premsa Tecnocampus, Jose Manuel Lopez i regidorsEl contracte de concessió del servei de restauració del TCM que l’EPE TecnoCampus i l’empresa Eurest van signar el dia abans de la jornada de reflexió de les darreres municipals incomplia flagrantment el plec de condicions del concurs de mesos enrere i per tant té clàusules que poden ser declarades nul·les. Aquesta és una de les conclusions més importants a les que arriba l’informe encarregat per l’Ajuntament i que posa en dubte molts dels passos fets pel govern de llavors que sí que havien estat avalats pel secretari municipal. La polèmica pel bar del TCM rebrota ara de la mà d’aquest informe fet públic pel Partit Popular i sobre el que el govern es reserva la paraula fins que no l’hagi analitzat a fons.

José Manuel López, president del PP de Mataró és clar: “el que diu aquest informe és que el contracte pot ser nul, pel que Mataró podria no haver de pagar els 600.000 euros d’indemnització que està pagant”. L’informe obre la porta a litigar judicialment amb Eurest i en aquest cas es podrien desprendre responsabilitats de qui va negociar el contracte –el TecnoCampus que liderava Alícia Romero– i qui el va signar, l’Alcalde Joan Antoni Baron. Pel PP “preval l’informe encarregat externament que el del secretari, perquè obre la porta a que la ciutat recuperi 600.000 euros que es poden destinar a altres coses que a indemnitzar el beneficiari d’un contracte fet a mida”, segons paraules de López. El regidor popular demana al govern que actuï per “avaluar què convé a la ciutat” i espera amb candeletes el pronunciament de l’Oficina Antifrau que en les properes setmanes ha de resoldre sobre el cas després que el mateix grup municipal hi elevés tota la informació del cas. Ara aquest informe reforça la teoria que hi podria haver hagut irregularitats en la concessió.

Pel PP és clar que “ens hem carregat de raó quan des del primer dia vam denunciar que no era normal aquest contracte signat que contradiu el plec de clàusules del concurs públic que guanya l’empresa”. En aquest sentit apunten a l’antic govern de la ciutat que “haurà de respondre si es demostra que s’ha creat un perjudici greu a la ciutat”.

(TOTMATARO.CAT)

Crítiques del PP al procés participatiu per la recollida de la brossa

Foto: C. SEl PP carrega contra la campanya “Mataroneta” engegada pel govern i l’acusa d’obviar el rebuig dels grups de l’oposició al projecte. Segons el cap del grup municipal popular, José Manuel López, el procés participatiu en el que els mataronins poden dir què està bé i què cal millorar de la neteja viària i la recollida de la brossa és “una campanya de publicitat del govern”. López acusa l’executiu de no dir tota la veritat sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, assegura que el pressupost de 7,5 milions d’euros anuals anunciat per la regidora de Serveis i Manteniment és fals, perquè el servei ha patit retallades des de la seva contractació l’any 2006, situant-se ara per sota dels 3,8 milions d’euros.

Per López una campanya com aquesta no és necessària perquè la ciutat té altres prioritats i a més considera que el seu cost és massa elevat. A més a més, el regidor del PP creu que a l’Ajuntament hi ha tècnics suficientment qualificats que poden elaborar el plec de condicions per a la nova contracta de la neteja viària i la recollida de la brossa i no és necessària la contractació externa que s’ha fet a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. En aquest sentit, el portaveu popular apunta que és un tema que provoca un profund malestar a la ciutadania.

La resposta del govern

L’Ajuntament nega que el servei de la recollida de residus urbans i la neteja viària s’hagi reduït a la meitat com addueix el PP. El govern reconeix que el servei ha patit retallades des de la contractació el 2006 de FCC, però no s’han acumulat com assegura el cap del grup municipal, José Manuel López. D’aquesta manera, el pressupost anual per a la neteja viària és de 7,3 milions d’euros i el de la recollida de la recollida selectiva és de 1,2 milions d’euros (des de 2008), en total 8,5 milions. Aquesta és la quantitat a partir de la qual s’han anat aplicant cada any diferents retallades.

(MATARORADIO.CAT)

El PP de Mataró denuncia que la CUP dóna suport a “presumptes delinqüents”

Qualifica de “molt greu” que un dels detinguts pels aldarulls del mes d’agost a la ciutat assistís a l’últim ple

Reclama al govern “més contundència”

Els aldarulls que van esclatar al barri de Rocafonda de Mataró i a principis del mes d’agost i que van acabar amb tres detinguts i un policia ferit no s’han superat. Dijous passat en el ple una resolució del PP on es defensava l’actuació policial en els fets va generar un nou episodi de tensió entre aquesta formació i la CUP. Quatre dies després, els populars en roda de premsa han acusat directament el partit encapçalat per Xavier Safont-Tria de “donar suport a presumptes delinqüents”. El portaveu del PP a l’Ajuntament, José Manuel López ha assegurat sentir-se “amenaçat” davant la presència en el ple passat d’un dels detinguts pels aldarulls a Rocafonda “acompanyat per membres del moviment antisistema”. “Que una formació política doni cobertura a delinqüents habituals és molt greu i no s’hauria de permetre”, ha insistit el regidor que ha recordat que “s’està al costat de gent que ha mentit i difamat l’actuació dels nostres policies, que van ser atacats”.

Prendre mesures

López manté que reclamarà al govern local que prengui mesures i ha lamentat que les dues manifestacions posteriors als aldarulls que es van fer davant dels jutjats de Mataró en defensa dels detinguts “no tenien cap tipus d’autorització i, a més, hi van participar cares ben conegudes de la política local”. José Manuel López considera que la CUP fa ús dels enfrontaments amb la policia com a arma electoralista perquè “busquen votants entre els grups antisistema”.

Pels populars, el fets de Mataró s’haurien d’haver resolt amb més contundència i acusen el govern local de CiU d’una resposta tèbia. López recorda que la seva resolució va venir precedida per un text de la federació nacionalista en el mateix sentit, però “amb un intent de rebaixar i descafeïnar el contingut”. “Si van presentar una esmena a la totalitat no era de rebut que després aprovessin la nostra proposta”, ha apuntat i ha afegit “potser l’estratègia era per no perdre cap votació”.

El portaveu del grup municipal del PP ha reclamat al govern que actuï i que no tingui por. “S’han de prendre mesures abans no es compliquin”, ha alertat.

(WWW,ELPUNTAVUI.CAT)

El PP reclama explicacions per la tensa situació en alguns barris de la ciutat

El Partit Popular reclama explicacions al govern municipal sobre diversos incidents que s’han produït els darrers dies, alguns d’ells relacionats amb persones detingudes i els Mossos d’Esquadra. La gravetat dels fets, que els populars haurien conegut de manera extraoficial- exigeixen, segons el PP una explicació per part de l’executiu als grups de l’oposició. Segons el cap del grup municipal del PP, Jose Manuel López, en un d’aquests conflictes un policia hauria estat ingressat a l’Hospital de Mataró.

La formació ha presentat una bateria de preguntes al ple municipal del mes de setembre, en primer lloc per esclarir els fets i també per entendre perquè el govern municipal no els ha informat del què ha anat passant. D’altra banda, els populars aprofitaran per denunciar algunes manifestacions –via xarxes socials- d’alguns partits amb representació al consistori de suport a detinguts, que segons les seves informacions són reincidents.

El PP afirma que s’ha assabentat a través de les xarxes socials que es ba requerir la presència de la Guàrdia Civil per reforçar els efectius antiavalots dels Mossos que controlaven una concentració a la caserna de Mataró.

(MATARORADIO.CAT)