El grup municipal del PPC de Mataró reitera el seu vot negatiu als pressupostos del Govern Municipal i lamenta que es vulgui donar una aparença de transparència i diàleg que només és formal i d’aparador

El Grup Municipal del PPC no donarà suport als Pressupostos de l’Ajuntament de Mataró pel 2012. Al Ple que es celebrarà aquesta tarda 16/2/2012, tornarem a votar NO als Pressupostos que al nostre parer no han millorat en el tràmit d’exposició pública i d’esmenes.

A les raons que varem argumentar al Ple d’Aprovació inicial s’han d’afegir les següents:

  • El Pressupost que aprovem avui és substancialment diferent al que es va aprovar inicialment, s’han hagut de detreure una part molt important del capítol d’inversions, la qual cosa fa que tot el procés de presentació de pressupostos, audiència pública i feina dels diferents Consells de Participació en molts casos hagi quedat en no res.
  • El Grup Municipal Popular ha presentat 47 esmenes al PAM i els Pressupostos. Les nostres esmenes han anat encaminades a fer més auster i racional el Pressupost, no augmentar la despesa i a eliminar partides supèrflues o que poden ser espaiades en el temps per tal de que la inversió es pogués fer en diferents anys.
  • Entre les esmenes al PAM destaquem les encaminades a establir un calendari d’execució i de pressupost de les obres de millora dels entorns del Corte Ingles, les orientades a millorar la seguretat als carrers de la nostra ciutat, a potenciar el teixit econòmic i productiu i aquelles adreçades a garantir que els immigrants que arribin a la nostre ciutat acompleixin amb les obligacions de convivència que ens hem donat per poder gaudir dels drets que tenim com a societat.
  • La contestació del Govern Municipal a les nostres esmenes ha estat, per dir-ho d’una manera suau, decepcionant, ja que ens hem trobat amb esmenes que s’accepten però que no es pensen complir (com és el cas de cobrir el Cap d’Àrea d’Administració que quedarà vacant mitjançant la promoció interna que s’ens diu que s’accepta però que es cobrirà amb algú o bé de la casa o bé de fora) O bé esmenes que altres anys havia presentat la pròpia CiU quan era a l’oposició i que ara rebutja tot i ser calcades. O bé esmenes que s’ens diu que NO adduint al Decret d’Estabilitat Pressupostària quan el mateix decret SÍ que ho permet, com és el cas de cobrir les vacants per jubilació a la policia local.

Finalment el Grup Municipal del PPC es pregunta com es realitzaran les millores per condicionar els carrers comercials del Centre de la Ciutat si la partida d’1 milió d’euros que anava destinada a tal fi desapareix del Pressupost, al igual que la destinada a les obres d’arranjament de la Plaça Gran, o les actuacions de millora de la Plaça Joan XXIII a Rocafonda.