Els Populars Mataronins denuncien la manca de coherència del Govern Municipal pel que fa a les indemitzacions de les administracions

La Junta de Portaveus celebrada avui ha aprovat una Declaració Institucional del Grup de CiU demanant que no es pagui cap indemnització amb fons públics per l’aturada del Projecte Castor.

No valorarem el fet de que s’hagi d’indemnitzar l’aturada d’aquest Projecte, indemnització a la qual es va comprometre l’anterior Govern de l’Estat. Però sí que resulta poc congruent i absolutament demagògic que aquesta Declaració Institucional la presenti el Grup del Govern, CiU, que està pagant la indemnització per la marxa de l’arrendatària que explotava el Restaurant del Tecnocampus, i quan hem sabut ara fa uns dies que no és la única indemnització discutible que s’ha pagat en aquesta ciutat.

En concret hem conegut revisant la documentació que fa referència al Projecte de reurbanització de la Ronda Barceló que l’anterior Govern Municipal tripartit va pagar 223.000€ als propietaris d’un restaurant xinés per tal de que marxessin quant les llicències que tenien aquests propietaris eren totes a precari i per tant no generaven drets a  indemnització.

Resulta demagògic demanar que un altre faci el que tu ets incapaç de defensar a la teva ciutat. I és que  entre les dues indemnitzacions, l’empresa PUMSA, és a dir, tots els mataronins, hem pagat més de 800.000€ a uns ens privats en dues operacions tan poc justificables i útils per la ciutat com puguin ser les enumerades anteriorment. És més, ens atrevim a afirmar que aquestes dues operacions han sortit a la ciutat, proporcionalment, bastant més cares que la Castor i  el Govern Municipal no ha deixat de pagar o no ha demanat el reintegrament a la ciutat dels 223.000€ de la Ronda Barceló.

El contracte de concessió del bar del TCM podria contenir clàusules nul·les

El PP demana a l’Ajuntament que estudiï la situació i exigeix responsabilitats a Alícia Romero i Joan Antoni Baron

Roda de premsa Tecnocampus, Jose Manuel Lopez i regidorsEl contracte de concessió del servei de restauració del TCM que l’EPE TecnoCampus i l’empresa Eurest van signar el dia abans de la jornada de reflexió de les darreres municipals incomplia flagrantment el plec de condicions del concurs de mesos enrere i per tant té clàusules que poden ser declarades nul·les. Aquesta és una de les conclusions més importants a les que arriba l’informe encarregat per l’Ajuntament i que posa en dubte molts dels passos fets pel govern de llavors que sí que havien estat avalats pel secretari municipal. La polèmica pel bar del TCM rebrota ara de la mà d’aquest informe fet públic pel Partit Popular i sobre el que el govern es reserva la paraula fins que no l’hagi analitzat a fons.

José Manuel López, president del PP de Mataró és clar: “el que diu aquest informe és que el contracte pot ser nul, pel que Mataró podria no haver de pagar els 600.000 euros d’indemnització que està pagant”. L’informe obre la porta a litigar judicialment amb Eurest i en aquest cas es podrien desprendre responsabilitats de qui va negociar el contracte –el TecnoCampus que liderava Alícia Romero– i qui el va signar, l’Alcalde Joan Antoni Baron. Pel PP “preval l’informe encarregat externament que el del secretari, perquè obre la porta a que la ciutat recuperi 600.000 euros que es poden destinar a altres coses que a indemnitzar el beneficiari d’un contracte fet a mida”, segons paraules de López. El regidor popular demana al govern que actuï per “avaluar què convé a la ciutat” i espera amb candeletes el pronunciament de l’Oficina Antifrau que en les properes setmanes ha de resoldre sobre el cas després que el mateix grup municipal hi elevés tota la informació del cas. Ara aquest informe reforça la teoria que hi podria haver hagut irregularitats en la concessió.

Pel PP és clar que “ens hem carregat de raó quan des del primer dia vam denunciar que no era normal aquest contracte signat que contradiu el plec de clàusules del concurs públic que guanya l’empresa”. En aquest sentit apunten a l’antic govern de la ciutat que “haurà de respondre si es demostra que s’ha creat un perjudici greu a la ciutat”.

(TOTMATARO.CAT)

El cas Tecnocampus

El passat 1 de juliol, els regidors del Partit Popular van posar en coneixement de l’oficina antifrau, les irregularitats trobades en el contracte del restaurant del Tecnocampus. Irregularitats que portaran a l’ajuntament, o sigui, als ciutadans a pagar casi 600.000 euros per amortitzacions no cobertes a l’empresa de restauració, que ha decidit marxar i rescindir el contracte.

En un contracte hi cap quasi tot, i podríem entendre aquest pagament com a concepte de traspàs, per exemple, per les millores i condicionaments del local que va realitzar l’empresa de serveis de restauració. Però el que crida l’atenció és que aquesta condició no hi estigués al plec de condicions al concurs, la inclusió posterior al contracte, o el desconeixement d’aquesta clàusula, per exemple.

L’empresa reclama aquets 543.000 euros com a quantitat no amortitzada de la inversió inicial que va haver de realitzar. Sorprèn per tant, també, la licitació del concurs. L’empresa guanyadora no semblava amb les garanties de solvència i compromís suficients per afrontar els anys necessaris d’amortització. També, resulta sorprenent la inclusió d’aquesta clàusula sense condicionants, en les circumstancies econòmiques que vivim en els últims anys es devia de preveure aquesta possibilitat.

Si el concurs es va adjudicar de forma errònia, si l’empresa que va guanyar el concurs va obtenir un tracte de favor o la clàusula que indemnitza a l’empresa està mal plantejada, per tot això n’hi havia una responsable, l’antiga responsable del PSC al Tecnocampus, la que ara es diputada Alicia Romero.

Als països anglosaxons s’anomena accountability la capacitat de explicar comptes, d’establir responsabilitats i aplicar les oportunes sancions.

Potser la senyora diputada Alicia Romero tindria que donar més explicacions, i potser també, si aquestes no són consistents, acceptar les seves responsabilitats i dimitir. Ja se que és difícil sortir al mercat laboral als nostres temps, però ajudaria, segurament, a la reconciliació entre política i societat.

Per Álvaro Ruiz 

Secretari de Comunicació del PPC de Mataró

Antifrau investigará la adjudicación del restaurante del TecnoCampus a petición del Partido Popular de Mataró

El grupo municipal del PP en Mataró denuncia irregularidades en la contratación que obligan a indemnizar a la empresa cesante

El Partido Popular de Mataró ha llevado a la Oficina Antifrau de Catalunya el caso de la adjudicación del bar-restaurante del TecnoCampus después que la empresa Eurest, que se adjudicó el servicio en su día, tal como le permitía el contrato firmado, reclame una indemnización de 550.000 euros y obligue al consistorio a subrogar a los trabajadores del establecimiento, atendiendo a las cláusulas establecidas.

Los servicios jurídicos del Partido Popular, según el portavoz del grupo municipal en Mataró, José Manuel López, “aseguran que en ningún caso puede suceder que el contrato contradiga las cláusulas de adjudicación” como sucedió con el restaurante del TecnoCampus (TCM). Una adjudicación que el secretario municipal, a petición del gobierno de CiU, no juzgó irregular a pesar que “el pliego de cláusulas determinaba que las obras e instalaciones (…) restarían a beneficio del inmueble sin derecho a indemnización por parte del adjudicatario” mientras que el contrato que se firmó afirma todo lo contrario.

El PP responsabiliza directamente de la mala gestión en la negociación con el TecnoCampus al anterior ejecutivo del PSC, a la que entonces era concejal presidente del TCM, Alícia Romero, hoy diputada al Parlament y al anterior gerente, Antoni Uix, en la actualidad gerente de Aigües de Mataró.

CiU y PSC se posicionan
La indignación del PP, no obstante, se ha ido en aumento cuando el actual ejecutivo municipal de CiU, en minoría, “ha propuesto a la empresa que exige la indemnización, que se hiciera cargo del servicio de restauración del TCM durante la Universitat d’Estiu a cambio de 10.000 euros” una situación que “nos avergüenza como concejales” apunta López.

Por todo ello, los concejales del PP en Mataró han decidido poner en conocimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya los hechos, para poderlos esclarecer y conocer si se ha cometido alguna irregularidad y dirimir responsabilidades. “El perjuicio económico que se ha causado a la ciudad supera los 100 millones de las antiguas pesetas” una cifra inconcebible “con la que se podría ayudar a muchos mataroneses necesitados”.

Por su parte, el gobierno municipal de CiU asegura que “siempre estaremos al lado de los que quieran imponer transparencia a la gestión pública y desterrar cualquier acción que pueda ser interpretada como un intento de no buscar la verdad”. En el caso del restaurante del TCM, el gobierno recuerda que en su día pidió un informe al secretario municipal para que se posicionara sobre las condiciones con las que se realizó la concesión y ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputació. “El gobierno municipal es el primero que quiere aclarar los hechos” una vez tenga dicho informe tomará las decisiones oportunas.

En la misma línea se expresa el PSC de Mataró, aunque sigue defendiendo la legalidad del proceso aprobada por la EPE TCM, tal como indica el informe del secretario municipal. Los socialistas recuerdan que en mayo de 2011, después de las obras de adecuación del local y el pertinente aval, se añadieron unas cláusulas que, tal y como establece el informe del Secretario “complementan y armonizan el pliego de condiciones que adjudicó el concurso”. Se tratan, pues, según el PSC, de “cláusulas legales incorporadas al contrato que no son contradictorias sino complementarias y ajustadas a ley”.

(LAVANGUARDIA.COM)